Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
b

Wybitni Wielkopolanie - spotkanie dla dzieci

2018-10-20 ( sobota )
10:00
Uniwersytet Artystyczny, budynek E, sala 13, I piętro, ul. Wolnica 9

Wydawnictwo Miejskie Posnania zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu edukacyjnego Śladami historii Poznania dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Organizowane co miesiąc spotkania poprowadzą uczestników trasami związanymi z ważnymi dla Poznania wydarzeniami, miejscami lub postaciami historycznymi. Każdej wyciecze będą towarzyszyć warsztaty.

Program:

godz. 10.00 

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 9-12 lat. Uczestnicy najpierw zapoznają się z sylwetkami wybitnych Wielkopolan, a następnie wspólnymi siłami i za pomocą rozmaitych technik, wykonają kolaże obrazujące omawiane postacie.

godz. 11.15    
Wycieczka animowana po najstarszej zachowanej nekropolii poznańskiej - Cmentarzu i Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. W czasie spaceru dzieci zmierzą się z różnorodnymi zagadkami i zadaniami.

Udział bezpłatny!

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy:

salon@wm.poznan.pl lub 61 854 07 54