Kultura w Poznaniu

Kalendarium

plakat

Sztuka Mediacji w Arsenale -.pokaz mediacji na żywo

2018-10-17 ( środa )
16:00-18:00
Galeria Miejska Arsenał, ul. Stary Rynek 6, Poznań

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji koalicja Mediatorzy dla Poznania zaprasza na pokaz mediacji, który odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał przy Starym Rynku. Pokaz polega na zaprezentowaniu publiczności przebiegu mediacji "na żywo", prowadzonej przez profesjonalnych mediatorów. Akcja ma charakter performance'u. Wewnątrz Galerii Arsenał para mediatorów prowadzić będzie dwie mediacje. Publiczność obecna będzie zarówno w Galerii, jak i na zewnątrz, by przez witrynę obserwować mediację.

16.00 Mediacja rodzinna. Czas trwania 45 min - 1 godzina. Jej uczestnikami będą dwie osoby w trakcie rozstania, rodzice pary dzieci, dyskutujące o alimentach, opiece nad dziećmi, prawach rodzicielskich, spłacie kredytu za mieszkanie, podziale majątku. Prowadzący mediatorzy realizować będą i prezentować tylko węzłowe punkty mediacji. Pomiędzy nimi będą przerwy, podczas których mediator zewnętrzny i psycholog/terapeuta wyjaśniać będą publiczności, co się właśnie wydarzyło na planie formalnym mediacji i planie emocjonalnym. Całość prezentacji potrwa ok 30-40 min, po której przewidziano kolejne 15-20 min na dyskusję/pytania z publicznością.

17.00 Mediacja gospodarcza. Czas trwania 45 min - 1 godzina Jej uczestnikami będzie dwóch przedsiębiorców prowadzących spór gospodarczy. Prowadzący mediatorzy realizować będą i prezentować tylko węzłowe punkty mediacji.

Zobacz www.facebook.com/search/top/?q=mediatorzy%20dla%20poznania