Kultura w Poznaniu

Sztuka

opublikowano:

Świętość debiutująca

Święty Wojciech to jeden z piękniejszych zakątków Poznania. Niestety niewiele osób podczas spacerów po Starym Mieście decyduje się przejść ruchliwą ulicą Solną, by dostać się na Wzgórze św. Wojciecha. Od kilku miesięcy do takiej wizyty zachęca nowe miejsce - Święty Spokój.

. - grafika artykułu
Praca Marty Kupsch z wystawy "Świętość", fot. materiały organizatorów

Święty Spokój umościł się w industrialnych zabytkowych halach z dużym, jak na Stare Miasto, ogrodem. To miejsce oferuje relaks i sporą przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych. Ostatniego dnia marca otworzy się tam pierwsza wystawa - Świętość - która jest jednocześnie pierwszą z pięciu odsłon cyklu o tytule - mind-peace. Ten tytuł nawiązuje do niejednoznaczności tak zwanego "świętego spokoju". Jak podkreśla kuratorka wystawy, Maria Barańczyk, sformułowanie "święty spokój", może być rozumiane szerzej niż sama jego definicja. Za świętym spokojem może stać błoga cisza, relaks, azyl, ale też działania takie jak aktualna walka "o święty spokój" czy wreszcie ludzka potrzeba zostawienia nas "w świętym spokoju". Kolejne po Świętości odsłony cyklu to: Cisza, Overthinking, Dajcie nam Święty spokój (jako empatyczny komentarz do trwającej wojny) oraz Azyl.

Na wystawie Świętość zobaczymy prace czterech artystek. Wszystkie są absolwentkami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Reprezentują różne dziedziny sztuk plastycznych i pokażą prace nowoczesne lecz korzystające z klasycznych technik artystycznych. Marta Kupsch, malarka, przedstawi konceptualne prace rysunkowe, wykonane węglem, zatytułowane W poszukiwaniu równowagi. Marta Sucherska, rzeźbiarka, zaprezentuje gipsową, abstrakcyjną pracę Podział ciała. Patrycja Antkowiak, absolwentka grafiki warsztatowej, pokaże obiekt wykonany w technice wklęsłodruku pt. Dewocjonalia. Kamila Lukaszczyk, która zajmuje się grafiką i ilustracją, nie zdradza jeszcze, co przedstawi w Świętym Spokoju - pozostaje nam czekać do wernisażu, by móc się o tym przekonać. Być może jej praca okaże się mocnym kontrapunktem w stosunku do rozważań pozostałych artystek?

W wizji kuratorki głównym motywem wystawy jest dekonstrukcja pojęcia "świętości" poprzez serię pytań o kwestię sacrum. Czy świętość ogranicza się do pojęcia religijnego? Czy przypisywanie świętości ograniczeń społecznych i kulturowych jest konieczne? Barańczyk zadaje odbiorcy pytanie: "dlaczego obecnie strefa sacrum ma nadal trwać w jej normatywnym znaczeniu i nie ma być dostępna dla wszystkich, bez względu na granice wyznaniowe". Owe "normatywne znaczenie świętości" wyraźnie widać już na samym Wzgórzu Świętego Wojciecha - jest tu Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, dwa kościoły i dwa klasztory... Rewizja "sacrum" i "świętości" stanie się przez to jeszcze większym wyzwaniem.

Jan Matusewicz

  • Wystawa zbiorowa Świętość
  • wernisaż: 31.03, g. 18
  • Świety Spokój
  • czynna do 10.04

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2022