Kultura Poznań.pl

Historia

opublikowano:

Pozostaną niezapomniani

Wspominamy ludzi kultury, którzy odeszli w minionym roku.

.
fot. Piotr Skórnicki

prof. Jacek Fisiak (ur. 1936)

światowej sławy anglista, członek PAN  i wielu prestiżowych instytucji międzynarodowych, twórca liczącej się w świecie poznańskiej szkoły anglistyki, rektor UAM w latach 1985-1988, minister edukacji narodowej w 1989 r., uczestnik obrad Okrągłego Stołu, dhc. Uniwersytetu Opolskiego, odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Polonia Restituta. Znawca i miłośnik sztuki.

Ryszard Kaja (ur. 1962)

artysta wszechstronny - scenograf, grafik, plakacista. Studia w PWSSP w Poznaniu. Świetnie kontynuował artystyczne tradycje rodziny. Autor 150 scenografii do spektakli teatralnych, baletowych, operowych, telewizyjnych i filmowych. Znany i ceniony także w wielu teatrach poza Polską. Bardzo popularny m.in. dzięki swym dowcipnym plakatom ilustrującym nasze cechy narodowe. 

Czesław Kaliszan (ur. 1949)

do zawodu startował jako absolwent prawa na UAM. Dla Telewizji Poznańskiej komentował najważniejsze wydarzenia sportowe, takie jak Igrzyska Olimpijskie w Atlancie czy Puchar Świata w hokeju. Wzorem dla niego był sprawozdawca Jan Ciszewski. Jako doświadczony dziennikarz sprawował też pieczę nad przekazem telewizyjnym pielgrzymek Jana Pawła II w Wielkopolsce.  

prof. Andrzej Kwilecki (ur. 1928)

znakomity socjolog, autor wielu fundamentalnych prac o wielkopolskim ziemiaństwie, z którego się zresztą wywodził, ale także pionierskich o Łemkach czy osadnikach na Ziemiach Zachodnich. Związany z Instytutem Zachodnim i UAM, mentor i wychowawca wielu pokoleń socjologów, znawca i miłośnik opery, znakomity szachista, który osobną książeczkę poświęcił poznańskim szachom.

ks. Marian Lewandowski (ur. 1936)

wybitny znawca historii sztuki i zasad konserwacji zabytków. Stał na straży zachowania i właściwej opieki nad zabytkami sakralnymi. Przez ćwierć wieku owocnie kierował Muzeum Archidiecezjalnym. Obdarzony zdolnością jasnego i atrakcyjnego przekazu, ściągał doń wielu zwiedzających. Doceniał też i bardzo umiejętnie gromadził i propagował sztukę współczesną.

Arkadiusz Maciejewski (ur. 1979)

znawca historii wojskowości, wybitny specjalista w dziedzinie broni pancernej, szczególnie tej używanej przez polskie wojsko w ostatniej wojnie. Doskonale znał się na muzealnictwie i dotrzymywał kroku współczesnym trendom. W Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli, którym kierował od wielu lat, stworzył kompetentny i dobrze współpracujący ze sobą zespół podobnych jak on pasjonatów.

Ewa Mielcarek (ur. 1926)

kontynuatorka kupieckich tradycji Deierlingów, zdolna organizatorka, dzięki której nadal dobrze prosperuje rodzinna firma; prezes Fundacji Ochrony Zabytków Wielkopolski, wspomagającej odbudowę królewskiego zamku na Górze Przemysła, filantropka odznaczona papieskim Orderem św. Sylwestra, wielce zasłużona dla środowiska poznańskich Bambrów.

Robert Mirzyński (ur. 1968)

artysta mikrofonu, urodzony radiowiec obdarzony wielką wyobraźnią i wrażliwością. Laureat Medalu Młodej Sztuki, autor i reżyser setek audycji, zwycięzca Festiwalu Słuchowisk Radiowych i Telewizyjnych w Sopocie, reprezentant polskiej radiofonii w Mediolanie. W ostatnich latach dyrektor ICHOT-u, czyli Bramy Poznania, świetny organizator i pomysłodawca wielu ciekawych akcji.

Ewa Najwer (ur. 1933)

poetka i pisarka, niegdyś pedagog na UAM i w VI LO. Autorka wielu tomików wierszy, m.in. odkrywających tragedię katyńską, która dotknęła jej rodzinę. Niezwykle wrażliwa na przyrodę i wszelkie przejawy życia politycznego i społecznego. Niestrudzona w walce o prawa mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, baczna obserwatorka i kronikarka kultury nie tylko w Poznaniu.

Krzysztof "Wiki" Nowikow (ur. 1975)

multiinstrumentalista, kompozytor, niezwykle twórczy aranżer. Będzie go brakowało nie tylko teatrom poznańskim, także tym w Koszalinie, Łodzi, Wrocławiu. Lista spektakli, do których skomponował muzykę, jest bardzo długa. Znalazł się na niej m.in. Hamlet, Walka karnawału z postem, Kalina. Świetnie łączył klasyczną orkiestrę, chóry i solistów z elektronicznymi barwami.

prof. Maciej Serwański (ur. 1946)

kontynuator naukowych tradycji rodzinnych, przez studia i pracę związany z UAM, ulubiony uczeń prof. Janusza Pajewskiego. Autor wielu publikacji związanych przede wszystkim z historią i kulturą Francji oraz stosunkami polsko-francuskimi. Wykładowca  i współpracownik wielu francuskich uniwersytetów, od dawna propagator międzynarodowej wymiany studenckiej.  

Michał Skalisz (ur. 1937)

choć ukończył Wydział Lotniczy Politechniki Warszawskiej i kurs szybowcowy w Lesznie, jego pasją było żeglarstwo. Początkowo reprezentował warszawski AZS, a potem był już tylko Poznań. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, uczestniczył w wielu międzynarodowych regatach, ale nie w olimpiadach, o czym marzył. Świetny instruktor sportu, lubiany i ceniony przez swych wychowanków.

Robert Antoni Werle (ur. 1954)

prezes Automobilklubu Wielkopolskiego, ceniony w całym kraju popularyzator sportu motorowego. Jeden z inicjatorów społecznego ruchu ratowników drogowych, instruktor i czynny ratownik, organizator wielu akcji promujących bezpieczeństwo na drogach. Wiceprezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Lider Pracy Organicznej, bibliofil i miłośnik historii.

prof. Ewa Wiegandtowa (ur. 1939)

znawczyni polskiej literatury współczesnej, m.in. twórczości Zofii Nałkowskiej, autorka cenionej nie tylko przez specjalistów książki Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej. Po studiach i doktoracie  na Uniwersytecie Jagiellońskim związana z UAM. Zaangażowana w Solidarność, współautorka nowoczesnego podręcznika dla klas maturalnych.  

oprac. Grażyna Wrońska

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019