Kultura Poznań.pl

Aktualności

opublikowano:

Ponadpolityczne wsparcie dla kultury

Radni z Komisji Kultury i Nauki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym. Rozmawiali też o bieżącym budżecie instytucji kultury oraz wysłuchali przedstawicielek sygnatariuszy Apelu wielkopolskich artystek i artystów.

. - grafika artykułu
Teatr Polski, fot. Poznan Film Commission

Zmiany w tegorocznym budżecie, w obszarze kultury, to m.in.: przesunięcie 200 tys. z konkursu Centrum Warte Poznania na konkurs stypendialny dla poznańskiego środowiska kultury; 1,5 mln zł na prace archeologiczne i badanie przedinwestycyjne związane z planowaną renowacją płyty Starego Rynku; 80 tys. na zakup prac od poznańskich artystów (wsparcie w sytuacji epidemii) przez Galerię Miejską Arsenał. W budżecie wprowadzono również tzw. 5% blokadę wydatków miejskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Blokada środków oznacza, że nie są one zdjęte z planu, ale Miasto będzie obserwować sytuację finansową w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną przez pandemię i związane z nią ograniczenia. W zależności od rozwoju sytuacji podejmowane będą dalsze decyzje.

Podczas komisji głos zabrały przedstawicielki twórców Apelu wielkopolskich artystek i artystów, który powstał w maju, w związku z trudną sytuacją wywołaną przez ograniczenia podyktowane stanem epidemii. W imieniu tego środowiska wypowiedziały się Ewa Kaczmarek - aktorka, scenarzystka, współtwórczyni Teatru Usta Usta Republika i Ula Kijak - aktywistka, reżyserka spektakli oraz innych wydarzeń performatywnych.

Według danych GUS w sektorze kultury pracuje około 300 tys. osób (tyle samo co hotelarstwie i gastronomii). Jednocześnie kultura ma wpływ na te i inne usługi. W przypadku powstawania spektaklu, oprócz aktorów zaangażowani są również: ekipa techniczne, bileterzy, portierzy, sprzątaczki, zamawiane są plakaty, materiały promocyjne, widzowie dojeżdżający na wydarzenie korzystają z komunikacji publicznej. Zdaniem artystek kultura powinna znaleźć się wśród chronionych sfer, takich jak pomoc społeczna czy ochrona zdrowia, podczas pandemii i nie tylko ratuje nasze samopoczucie, pełni też funkcję terapeutyczną. Bez kultury nie będzie Wolnego Miasta Poznania rozumianego jako rodzaj obywatelskiej wspólnoty, budowania relacji między ludźmi, fundamentu tolerancji. Nośnikiem tych wartości jest też kultura i wolni twórcy. Wydarzenia kulturalne przyciągają do Poznania ludzi, mają znaczenie promujące pozytywny wizerunek miasta, a przy okazji generują ruch w innych usługach. Wiele wydarzeń przeniosło się do internetu, ale są one udostępniane bezpłatnie. Odmrażanie kultury na razie w wielu przypadkach jest iluzją (np. likwidacja połowy miejsc w teatrach i kinach). Przez długi czas wielu twórców nie będzie jeszcze w stanie zarabiać na swojej działalności. Wielu artystów pracuje bez etatu, jest współczesnym prekariatem. Cięcia lub zamrożenia środków będą trudne, mogą wymusić zmianę zawodu lub wyjazd z kraju, przekreślić kilkanaście lat pracy i kształcenia. Nie wszystkim uda się przebranżowienie i zasilą szeregi bezrobotnych. To będzie zmarnowanie ogromnego potencjału kulturotwórczego naszego miasta. Szczególnie w kryzysie trzeba inwestować w kulturę i sztukę.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Jura, uczestniczący w wielu spotkaniach ze środowiskiem twórców podkreślał, że kultura wpływa pozytywnie na szeroko rozumiany biznes innowacyjny. W obecnym czasie kultura staje się bardziej lokalna, dlatego tym bardziej trzeba skupić się na promocji lokalnych artystów. Zdaniem radnej Lidii Dudziak jedną z form pomocy powinno być wypracowanie korzystnego systemu wynajmowania lokali z miejskiego zasobu dla NGO-sów.

W związku z pandemią komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in., że wybuch epidemii COVID-19, który spowodował szereg obostrzeń sanitarnych, a w konsekwencji decyzji organizacyjnych i finansowych podejmowanych na poziomie rządowym i samorządowym, w istotny sposób wpłynął na bieżące funkcjonowanie środowiska kulturalnego. Z dnia na dzień zamknięto publiczne i prywatne instytucje i obiekty kultury, a także przerwano lub zakończono zaplanowane projekty artystyczne i edukacyjne. Sytuacja zahamowała możliwości rozwoju osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Skierowane do nich stypendia twórcze mają pomóc w przywróceniu ich aktywności, owocującej każdego roku około 6 tys. wydarzeń kulturalnych odbywających się w Poznaniu.

Stypendia mają być przyznawane wyróżniającym się twórcom realizującym związane z Poznaniem przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury, z uwzględnieniem sytuacji związanej z ograniczeniami działalności kulturalnej, wynikającymi ze stanu epidemii. Wyboru laureatów stypendiów dokona Komisja Stypendialna w składzie: Anna Adamowicz; Anna Hryniewiecka; Waldemar Kuligowski; Justyna Makowska; Agata Rosochacka; Mateusz Rozmiarek.

Cele oraz warunki konkursu, skonsultowane ze środowiskiem wielkopolskich artystek i artystów oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury, ujęte zostały w możliwie otwartej formule (m.in. brak w nim ograniczeń wiekowych) - tak, by swym zasięgiem objąć jak największą liczbę potencjalnych beneficjentów. Jednym z zasadniczych celów konkursu jest realne wsparcie działań artystyczno-rozwojowych lokalnych twórców, funkcjonujących w różnych formułach prawno-organizacyjnych, by efektywnie zminimalizować dotkliwe konsekwencje obecnej sytuacji kryzysowej, ale także inspirować i mobilizować do tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Pula 200 tys. zł będzie rozdysponowana w równych częściach dla maksymalnie 50 osób. Związek kandydatów z Poznaniem nie będzie ustalany na podstawie miejsca zamieszkania lub opłaty podatku dochodowego. Podstawą będzie wkład danej osoby w poznańskie życie kulturalne. O stworzenie systemu wsparcia dla poznańskiego środowiska kultury postulowali również radni z Komisji Kultury i Nauki.

oprac. mat.