Kultura Poznań.pl

Kultura

opublikowano:

Rozmowa, współpraca, współdziałanie

Apel wielkopolskich artystek i artystów, który od wtorku 12 maja został podpisany już przez ponad 200 artystów i animatorów kultury oraz osób ich wspierających jest skierowany do lokalnych władz miejskich i wojewódzkich oraz instytucji kultury. - W najbliższych dniach będziemy rozmawiać z osobami, które były jego inicjatorami. Chcemy wspólnie uszczegółowić zapisane w nim postulaty - zapowiada poznański Wydział Kultury.

. - grafika artykułu
fot. Tomasz Nowak

Autorzy Apelu zwracają w nim uwagę na straty, jakie w wyniku pandemii koronawirusa i związanych z nim ograniczeń poniosło wielkopolskie środowisko kulturalne oraz niepewności, z jaką wiąże się jego powrót do dawnej aktywności. We wstępie piszą: "Kultura i sztuka w obliczu pandemii Covid-19 zostały objęte obostrzeniami jako jedne z pierwszych elementów życia społecznego i prognozowane są też jako jedne z ostatnich, które powrócą do pełnej aktywności. [...]Nie znamy dat otwarcia kolejnych instytucji kultury ani konkretnych wymogów organizacyjnych czy sanitarnych, które będą dyktować zakres i sposoby ich powrotu do regularnej działalności. Nie wiemy, czy i jak zmieni się sposób organizacji artystycznych wydarzeń i kulturalnej edukacji. Nie możemy pracować obecnie ani budować wiarygodnych planów na przyszłość".

W jego treści czytamy również m.in. o licznym gronie twórców kultury niezwiązanych umowami o pracę z żadną instytucją kultury, co wiąże się z finansową niepewnością, wykluczeniem wobec oferowanych przez rząd narzędzi pomocowych czy nie byciem objętym priorytetem zachowania miejsc pracy. W efekcie inicjatorzy listu apelują o nawiązanie rozmów i współpracę pomiędzy wielkopolskimi władzami: Wydziałem Kultury w Urzędzie Miasta Poznania, Komisją Kultury w Radzie Miasta Poznania, Departamentem Kultury w Urzędzie Marszałkowskim i Komisją Kultury w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. "Apelujemy o stworzenie wspólnego sztabu antykryzysowego dla wielkopolskiej kultury i sztuki, a także o wprowadzenie do niego osób reprezentujących perspektywę artystek i artystów indywidualnych" - podkreślają.

Na zawarte w petycji sugestie pozytywnie odpowiada Urząd Miasta Poznania. - Apel napisany jest z dużym zrozumieniem potrzeb artystek i artystów. W najbliższych dniach będziemy rozmawiać z osobami, które były jego inicjatorami. Chcemy wspólnie uszczegółowić zapisane w nim postulaty, a także opowiedzieć o planowanych przez nas działaniach - mówi Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury UMP.

Pracownicy kultury przedstawiają też w swoim liście kilka próśb i rozwiązań, których zrealizowanie pomogłoby środowisku funkcjonować w obliczu wciąż obowiązujących obostrzeń i rozwinąć działalność po ich zniesieniu. Jednym z pomysłów jest stworzenie platformy internetowej, zbierającej w jednym miejscu informacje o lokalnych artystach i twórcach oraz umożliwiającej skontaktowanie się z nimi np. małych domów kultury by wspólnie realizować projekty. Inna idea to wspieranie przez Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski solidarności lokalnej, polegającej na zatrudnianiu do współpracy przez wielkopolskie instytucje kultury przede wszystkim artystek i animatorów właśnie z Wielkopolski. "Zwracamy uwagę, że poza stypendiami na realizację projektu, potrzebne są również stypendia lub rezydencje rozwojowe, które nie będą motywowały dalszej nadprodukcji, lecz zostaną przeznaczone na kształcenie (choćby w zakresie skutecznych i angażujących działań online), rozwój oraz pracę koncepcyjną, zakładającą np. development projektów, których efekt będziemy mogli zobaczyć dopiero po zakończeniu pandemii" - piszą na zakończenie.

Justyna Makowska podkreśla: - Mamy świadomość, w jak trudnej sytuacji znalazło się to środowisko. Takich grup jest jednak w Poznaniu znacznie więcej: edukatorki i edukatorzy, animatorki i animatorzy, osoby zajmujące się obsługą techniczną wydarzeń artystycznych, przedsiębiorcy kulturalni, którzy prowadzą często jednoosobową działalność kulturalną. Dlatego, aby w pełni zdiagnozować potrzeby poznańskich kulturotwórczyń i kulturotwórców, rozpoczęliśmy razem z Centrum Praktyk Edukacyjnych diagnozę całego środowiska. Dzięki jej wynikom będziemy mieli pewność, że propozycje naszych działań pomocowych trafiają w rzeczywiste potrzeby - zapowiada.

Lista podpisów pod apelem jest na bieżąco edytowana. Pomysłodawcy inicjatywy proszą osoby i instytucje chętne do jego wsparcia o kontakt pod adresem e-mail: wlk.apel.art@gmail.com.

Anna Solak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2020