Kultura Poznań.pl

Muzyka

opublikowano:

Odzwierciedlenie naszych czasów

Filharmonia Poznańska, Akademia Muzyczna, CK Zamek, a nawet Urząd Miasta - mury wszystkich tych instytucji wpuszczą do siebie świeży powiew sztuki najnowszej. A gdy usłyszymy pierwsze dźwięki wyrwane z okowów tradycyjnej tonalności, będzie to dla nas znak, że wiosna już nadeszła.

.
Sepia Ensemble, fot. Z. Szczerbińska

Inauguracja festiwalu odbędzie się w Filharmonii Poznańskiej, gdzie usłyszymy koncert zatytułowany W dawnym i nowym stylu. Nawiązujący do nazwy wydarzenia repertuar możemy podzielić na dwie części. W pierwszej usłyszymy utwory polskich klasyków: Krzysztofa Pendereckiego (Trzy utwory w dawnym stylu z filmu Rękopis znaleziony w Saragossie), Henryka Mikołaja Góreckiego (Trzy utwory w dawnym stylu) oraz Witolda Lutosławskiego (Łańcuch II). Część druga przeniesie nas we współczesne czasy. Prawykonanie Morza traw poznańskiego kompozytora Janusza Stalmierskiego zestawione zostanie z La barcą z 2005 - kompozycją niezwykle interesującej, lecz mało znanej w Polsce Litwinki Onutė Narbutaitė.

W czasie festiwalu usłyszymy około 70 utworów, w tym kilkanaście prawykonań. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach dużą część repertuaru stanowić będą utwory kompozytorów związanych z Poznaniem (m.in. Krzysztofa Meyera, Moniki Kędziory, Rafała Zapały czy Zbigniewa Kozuba), a także młodych polskich kompozytorów związanych z innymi ośrodkami (m.in. Artura Zagajewskiego, Sławomira Kupczaka, Jagody Szmytki czy Macieja Jabłońskiego). Nie zabraknie także muzyki klasyków. Prócz wspomnianych utworów Pendereckiego, Góreckiego i Lutosławskiego usłyszymy również (zdecydowanie za rzadko wykonywane) kompozycje Tomasza Sikorskiego i Bogusława Schaeffera.

Obok muzyki polskiej usłyszymy utwory z całego świata, zarówno te utrwalone już w literaturze muzycznej (m.in. Karlheinza Stockhausena In Freundschaft na klarnet solo, Luciana Berio Sequenza IX b), jak i kompozycje mniej popularne. Wśród prawykonań znajdą się wyłącznie polskie kompozycje.

Wykonawstwo muzyki współczesnej to niezwykle fascynująca, trudna, a nierzadko niewdzięczna praca. Satysfakcja związana z utrwalaniem współczesnej sztuki zderza się tu z niezrozumieniem publiczności. I chociaż w wielu epokach słuchacze bardziej doceniali to, co dawne, to nie sposób nie czuć szczególnej wdzięczności dla dzisiejszych artystów podejmujących się tej trudnej dziedziny wykonawczej. Podczas tegorocznej edycji Poznańskiej Wiosny Muzycznej usłyszymy m.in. Tomasza Sośniaka (fortepian), Blankę Dembosz (sopran), Łukasza Laxy (wiolonczela), Ostapa Manko (skrzypce), Barbarę Borowicz (klarnet) oraz zespół Sepia Ensemble.

Wybierając się na kolejną edycję Poznańskiej Wiosny Muzycznej, warto zabrać ze sobą otwarte uszy i umysł. Muzyka nowsza jest odzwierciedleniem naszych czasów. I choć często sprawia przyjemność, jeszcze częściej niepokoi, zastanawia, intryguje.

Aleksandra Bliźniuk

  • 47. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna"
  • 16-23.03

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2018