Kultura Poznań.pl

Sztuka

opublikowano:

Drzwi do skarbca otwarte

Wystawa Księgi i Sztuka towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich odsłania przed widzem biblioteczny skarbiec. Pilnie strzeżony i niedostępny na co dzień zwykłym śmiertelnikom. 

Drzeworyt z Peregrinatio in Terram Sanctam Bernardusa de Breidenbacha z 1486 r. Fot. archiwum BR - grafika artykułu
Drzeworyt z Peregrinatio in Terram Sanctam Bernardusa de Breidenbacha z 1486 r. Fot. archiwum BR

Wystawa ma przypomnieć ideę, podjętą w pierwszej połowie XIX wieku przez mecenasa nauki i sztuki Edwarda Raczyńskiego, uczynienia ze stolicy Wielkopolski - Poznania, centrum kultury, tzw. "Nowych Aten" - mówi Agnieszka Baszko z Działu Zbiorów Specjalnych poznańskiej biblioteki. - Głównym elementem owego planu było ufundowanie publicznej biblioteki, na dalszym etapie obok książnicy miał powstać budynek galerii mieszczący kolekcję malarstwa brata Edwarda - Atanazego Raczyńskiego. Na wystawie, przypominającej pierwotną ideę braci, "poznańskich Medyceuszy", do której realizacji jednak nigdy nie doszło, zaprezentowane zostaną księgi ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich oraz akwarele i dwa obrazy olejne pochodzące z kolekcji Atanazego Raczyńskiego, znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu - wymienia. Wszystkie te obiekty są niezwykle rzadko prezentowane na wystawach.

Tytułowe "Księgi" to zbiory specjalne Biblioteki Raczyńskich, czyli rękopisy, starodruki i atlasy - prawdziwe skarby na co dzień przechowywane i pilnie strzeżone na 3 poziomie nowego gmachu. Które z nich 29 czerwca ujrzą światło dzienne? Na pewno rękopiśmienny Statut Biblioteki Raczyńskich z podpisem Edwarda Raczyńskiego oraz jego odręcznymi poprawkami (najważniejszy dokument poznańskiej książnicy). Ponadto na wystawie pokazane zostaną m.in.: najstarszy manuskrypt z bibliotecznych zbiorów (XIII- -wieczny cysterski rękopis pergaminowy Liber Beate Marie Virginis), pergaminowe Godzinki francuskie z przełomu XIV i XV w., rękopiśmienne Radzivilliana i autograf wiersza Adama Mickiewicza z 1840 r. Do H*** Wezwanie do Neapolu. Spośród starodruków pojawią się m.in.: wydana w Moguncji w 1486 r. księga Bernardusa de Breidenbacha o podroży do Ziemi Świętej, unikatowy kancjonał braci czeskich Jana Roha z 1541 r. oraz zielnik Elizabeth Blackwell.

Zaprezentowane zostaną także m.in.: siedemnastowieczny atlas Jana Janssoniusa Novus Atlas Absolutissimus oraz pochodząca z biblioteki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oprawiona w formie atlasu mapa z 1772 r. Carte de la Pologne. Zbiory bibliofilskie uzupełnią akwarele z kolekcji Atanazego Raczyńskiego (m.in. prace Eduarda Gerhardta, Anny Lyncker, Francois-Mariusa Graneta, Jules'a Coigneta, a także samego Atanazego Raczyńskiego), które udostępniło Bibliotece Raczyńskich Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Sylwia Klimek

  • wystawa "Księgi i Sztuka"
  • nowy gmach Biblioteki Raczyńskich przy Al. Marcinkowskiego
  • czynna od 29.06