Kultura Poznań.pl

Varia

opublikowano:

Ostatnie bastiony dzikiego

Historia zieleni miejskiej to dzieje skwerów, ogrodów i parków. Historia, w której bioróżnorodność zdecydowanie zbyt często padała ofiarą estetyzacji przestrzeni. Czy w rozwijających się miastach znajdzie się jeszcze miejsce dla naprawdę dzikiej przyrody?

. - grafika artykułu
fot. Miasto Poznań

Na sobotni spacer w poszukiwaniu tego, co w Poznaniu pozostało nieujarzmione, zapraszają aktywistki ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Naturze oraz urbanista Kuba Głaz. Dzikie to kolejna odsłona zamkowego cyklu Dzikie miasto.

Dostrzegalny w światowej urbanistyce trend zakłada przeobrażanie obszarów industrialnych w tereny zielone. A więc owszem, zieleni jest więcej, lecz jak wiele ma ona wspólnego z naturą? Planowanie przestrzeni miejskiej, nawet jeśli nie zakłada już eliminacji przyrody (spuśćmy zasłonę milczenia na niesławne, zalane betonem rynki w średnich miastach Polski), dąży do całkowitego jej podporządkowania kanonom estetycznym. Wszystko, co zielone, musi być wydzielone, kontrolowane, przystrzyżone. A natura woli chaos. Kwestia z pozoru tak błaha jak częste koszenie miejskich trawników skutkuje drastycznym ograniczeniem bioróżnorodności - przez naszą pedanterię nie rozmnażają się rośliny, bezkręgowce i polujące na nie ptaki.

Zaplanowany zwiad terenowy ma na celu rozpoznanie stanu dzikiej flory miejskiej, która, mimo postępującej parcelacji i starannego zagospodarowywania każdego skrawka przestrzeni, zawsze znajdzie sposób na to, by przypomnieć o swoim istnieniu. Musimy uzmysłowić sobie, jaką rolę w miejskim ekosystemie odgrywają ostatnie ostoje niekontrolowanej przyrody. Czy ich los jest przesądzony, a ingerencja ludzka - nieunikniona? Czy ktoś jest w stanie powstrzymać aneksję? A jeśli nie, to czy możliwe jest stworzenie spójnych systemów zieleni traktujących przyrodę nie przedmiotowo, lecz podmiotowo? Na te pytania z pewnością spróbują odpowiedzieć organizatorzy wyprawy.

Dzikie miasto to spotkania z ludźmi kochającymi przyrodę, a przede wszystkim - samą przyrodą. Wspólnym mianownikiem wszystkich odsłon cyklu jest miasto rozumiane jako przestrzeń wspólnej egzystencji ludzi, zwierząt i roślin. Uczestnicy wydarzeń starają się odrzucić dominującą antropocentryczną perspektywę i krytycznie przyjrzeć się dotychczasowym relacjom na linii człowiek - przyroda. Relacjom nierzadko niejednoznacznym i trudnym. Do tej pory w ramach spotkań z cyklu organizowanego przez CK Zamek zainteresowani mieli okazję m.in. wysłuchać Jacka Mencwela, publicysty i aktywisty poszukującego lekarstwa na rozlewającą się po kraju "betonozę" oraz, wraz Pawłem Pstrokońskim (autorem książki pt. Wszystkie okna dla oknówek), wyruszyć śladem ptaków zamieszkujących centrum Poznania.

Jacek Adamiec

  • spacer botaniczno-urbanistyczny z cyklu Dzikie miasto
  • prowadzenie: Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze, Kuba Głaz
  • 24. 07, g. 12
  • zbiórka na Wzgórzu Świętego Wojciecha
  • bilety: 5 zł

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2021