Kultura w Poznaniu

Opinie

opublikowano:

Nie tylko złe wiadomości

Konkurs na najlepsze wydarzenie kulturalne w sieci, nowy program stypendialny dla twórców, kolejne granty wspierające poznańską kulturę i badanie potrzeb publiczności to miejski plan działania w obszarze kultury na najbliższe miesiące. - Nie mamy tylko złych informacji. W najbliższych dniach chcemy przedstawić całemu środowisku nasz mini program działań, który chcielibyśmy zrealizować - deklarują Justyna Makowska i Marcin Kostaszuk z poznańskiego Wydziału Kultury.

. - grafika artykułu
Urząd Miasta Poznania, fot. Poznan Film Commission

Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania: Jesteśmy razem z Wydziałem Budżetu i Kontrolingu na etapie ustalania, czy na poziomie naszej instytucji mamy jakiekolwiek oszczędności i czy możemy w jakikolwiek sposób zapełnić dziurę w budżecie, którą mamy w tej chwili, a która będzie się powiększała z każdym tygodniem. Prognoza na ten rok jest przerażająca - 100-200 mln zł środków mniej, a kolejny rok to straty być może rzędu 300 mln zł. Pomimo tego jesteśmy w ciągłym kontakcie z prezydentem i dyrektorami instytucji kultury. Zastanawiamy się z jakich inwestycji w naszym obszarze możemy zrezygnować, choć nie ma ich zbyt wiele. Nadal w budżecie miasta nie ma zabezpieczonych środków na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego i Muzeum Powstania Wielkopolskiego, więc możemy czerpać tylko ze środków na bieżące modernizacje. Priorytetem zarówno dla nas, jak i prezydenta jest zachowanie w instytucjach kultury już istniejących miejsc pracy.

Jak wiadomo rezygnujemy w tej chwili z imprez masowych. Środki z tych wydarzeń, które nie mogą się odbyć, zostaną przekazane na działania pomocowe dla instytucji kultury. Póki co nie zapadły decyzje odnośnie pozostałych wydarzeń kulturalnych. Te zapadną zapewne pod koniec maja, gdy dostaniemy wyraźny komunikat od rządu. W tej chwili rozmawiamy z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w ramach programów wsparcia, by swoją działalność przenosiły do internetu. Jeżeli będzie szansa na realizację jakichś przedsięwzięć kulturalnych - oczywiście z zachowaniem reżimu ostrożności, to jest odpowiednich odległości między uczestnikami i ich ograniczonej liczby - to być może dopiero po wakacjach, a w niektórych przypadkach dopiero w przyszłym roku.

Nie mamy jednak tylko złych informacji. Chcielibyśmy poddać dyskusji i namysłowi nasze pomysły. W najbliższych dniach chcemy przedstawić całemu środowisku kultury nasz mini program działań, który miasto chciałoby zrealizować. W ramach tego pakietu mieszczą się m.in. nowy konkurs na działania online, które zostały zrealizowane podczas okresu narodowej kwarantanny, ale nie w formule otwartych konkursów ofert czy nawet małych grantów. Nie chcemy stymulować dodatkowej produkcji takich treści, ale nagrodzić tych, którzy sami z siebie zaproponowali taką ofertę już wcześniej.

Marcin Kostaszuk, z-ca dyrektora Wydziału Kultury: Ten konkurs to niejako reakcja na to, co przed chwilą działo się na naszych oczach. W połowie marca zaczęliśmy na bieżąco katalogować poznańskie działania kulturalne online, między innymi w formie strony Kultura na wynos czy hasztagu #kulturanawynos. Te wszystkie działania staramy się nadal gromadzić, upowszechniać i promować. Uważamy, że ten etap mocnego zachłyśnięcia się kulturą online jako jedyną możliwą do zrealizowania w pewnym momencie, wkrótce się zakończy, a być może właśnie się wyczerpuje. Czekamy wszyscy na dzień, w którym choćby w ograniczonym wymiarze będziemy mogli uczestniczyć na żywo w wydarzeniach kulturalnych. Może się okazać, że kultura online będzie nas dotyczyć dłużej niż byśmy oczekiwali, ale już teraz chcielibyśmy nagrodzić te "partyzanckie", spontaniczne projekty, które już wydarzyły się w sieci. Co ważne, będą mogły w nim wziąć udział nie tylko projekty dofinansowane przez Urząd Miasta. W tej chwili pracujemy nad jego regulaminem.

Justyna Makowska: Jeśli chodzi o kolejny program wsparcia dla działalności kulturalnej, po konkursie na najlepsze projekty otworzymy konkurs małych grantów. Pracujemy również nad założeniami kolejnego programu stypendialnego. W tej chwili stypendia dotyczą młodych twórców, do 30 roku życia. Chcielibyśmy w tym wyjątkowym roku uruchomić kolejne, już bez tych ograniczeń wiekowych. Mamy nadzieję wystartować z nim przed wakacjami. W międzyczasie, razem z Centrum Kultury Zamek, chcemy przeprowadzić badanie potrzeb środowiska kultury - zarówno instytucjonalnego jak i nieinstytucjonalnego. Od razu w prognozowaniem potrzeb na przyszłość i badaniem potrzeb publiczności. Być może te ostatnie ulegną w jakiś sposób modyfikacji przez ten okres odosobnienia, więc wyniki mogą posłużyć do konstruowania dalszych programów działań.

Marcin Kostaszuk: Myślę, że słowem, które powinniśmy teraz podkreślić jest solidarność. Chcielibyśmy prosić o nią wszystkie grupy - od twórców indywidualnych po duże instytucje kultury. Ten apel jest skierowany do wszystkich, którzy mogą swoje zasoby - materialne czy niematerialne - udostępniać innym. Prosimy również, by instytucje, które swoje fundusze wydają na zewnętrzne zamówienia, w wyborze podwykonawców czyniły ukłon w stronę lokalnych partnerów.

.

Jakie działania wspierające Wydział Kultury zaoferuje podmiotom, które musiały swój program roczny zaproponować wyłącznie w formie online?

Nie jesteśmy w stanie pomóc na etapie produkcji samych wydarzeń, jednak jeżeli ktoś już takie działanie prowadził w ostatnim czasie, może wystartować we wspomnianym już konkursie Kultura na wynos, który ogłosimy w ciągu najbliższych dni, a planujemy rozstrzygnąć w czerwcu.

Czy stypendia i nagrody dla twórców kultury są nadal aktualne?

Pula na aktualne stypendia i nagrody Miasta Poznania to łącznie 120 tys. zł. Mamy nadzieję dojść w kapitule konkursowej do porozumienia i przekazać środki finansowe jak najprędzej, liczymy na to, że jeszcze w maju. Pula na program małych grantów to w tej chwili 150 tys. zł.

Jakie formy wsparcia miasto jest w stanie zaproponować dla organizacji, które działają we współpracy z nieformalnymi podmiotami?

Nie zabieramy nikomu przyznanych już środków, więc to same instytucje kulturalne decydują o rodzaju partnerstwa, jakie przyjmują. Oczywiście jako Wydział będziemy się cieszyli, jeśli będziemy mogli zaoferować kolejne wspierające środki finansowe.

Jak Wydział będzie wspierał pierwsze możliwe wydarzenia kulturalne odbywające się dla małych grup odbiorców?

Nadal nie wiemy kiedy i jakich grupach będzie można coś zorganizować. Być może sformułujemy zapytanie do Sanepidu, jakie wytyczne trzeba spełnić w pierwszej fazie odmrażania działalności instytucji kultury. Jeśli chodzi o biblioteki, muzea czy galerie sztuki, przewidziane są już konkretne fazy, od momentu otwarcia drzwi, aż do momentu wpuszczenia odwiedzających. Być może to będzie przyczynek do tego, by dowiedzieć się w jakiej formie będą możliwe również inne działania kulturalne. Będziemy monitorować tę sytuację na bieżąco.

Czy można otworzyć harmonogram wydarzeń instytucji kultury i dostosowywać go na bieżąco do sytuacji?

Prawdopodobieństwo imprez masowych w tym roku oceniamy bardzo nisko, jako prawie zerowe. Jeśli natomiast mamy do czynienia z mniejszymi inicjatywami, należy obserwować rozwój sytuacji. Najlepszym przykładem jest tu festiwal Spring Break, który poza dużą sceną na pl. Wolności posiada jeszcze wiele mniejszych scen na terenie całego miasta. To, że duży koncert z niemal całkowitą pewnością nie odbędzie się w tym roku, nie oznacza, że mniejsze nie będą mogły mieć miejsca. Każdy z organizatorów wydarzeń może zadzwonić do Wydziału Kultury lub do opiekuna swojej dotacji i uzyskać szczegółowe informacje na dany moment.

Czy wiadomo już, ile dokładnie wydarzeń zostało odwołanych lub przesuniętych na późniejszy termin?

Jak na razie zarówno instytucje jak i NGO-sy nie rezygnują z zaplanowanych wydarzeń, a jedynie przesuwają je na przyszły rok.

Czy Miasto przewiduje powołanie funduszu socjalnego dla twórców nieetatowych?

Niestety nie mamy takiej możliwości jako Wydział Kultury, ani nawet samorząd. Jednym z postulatów grupy Koalicji Miast, z którą rozmawiamy co tydzień jest to, by Ministerstwo Finansów umożliwiło powoływanie takich funduszy w miastach.

Notowała Anna Solak

  • spotkanie z Wydziałem Kultury UM Poznania - pytania i odpowiedzi
  • online
  • 27.04

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2020