Kultura Poznań.pl

Aktualności

opublikowano:

Rezydencje w Społecznym Centrum Kultury na Głównej - czas start!

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury do końca maja zaprasza animatorów i animatorki kultury, edukatorów i edukatorki, artystów i artystki, kuratorów i kuratorki, aktywistów i aktywistki, a także kolektywy, grupy oraz zespoły twórcze do zgłaszania swoich pomysłów na projekty, które mogą zostać zrealizowane w ramach tegorocznych rezydencji społeczno-artystycznych w dzielnicy Główna w Poznaniu.

. - grafika artykułu
Akcja "Bóbr z Głównej", fot. Marianna Łakomy

Dzielnica Główna w Poznaniu to fyrtel pełen sprzeczności. Z jednej strony w kwadrans można dojechać do centrum Poznania, z drugiej zaś - dzielnica znajduje się trochę na uboczu. Jest tutaj mnóstwo zieleni oraz rozrastające się nowe osiedla, ale krajobraz wypełniają również fabryki i magazyny, nad którymi góruje "wieża" elektrociepłowni Karolin. Z powodu tych fascynujących różnorodności Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury prowadzi w dzielnicy Społeczne Centrum Kultury, czyli rozrastającą się z roku na rok przestrzeń kultury, sztuki, edukacji i integracji sąsiedzkiej.

- Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury założone w 2014 r. działa na rzecz aktywizacji kulturowej dzielnicy Główna w Poznaniu, uwzględniając przy tym potrzeby i pomysły społeczności lokalnej. Głównym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie jest Fyrtel Główna. Na działania Fyrtla składają się kolejne projekty: Centrum Inicjatyw Lokalnych, Społeczne Centrum Kultury, Biblioteka Sąsiedzka na Głównej, które uzupełniają się wzajemnie i tworzą kompleksowy program kulturalno-edukacyjny skierowany do osób zamieszkujących dzielnicę. W ramach Fyrtla funkcjonuje także Archiwum dzielnicy działające na stronie fyrtelglowna.pl. - wyjaśnia Daniel Stachuła, prezes Stowarzyszenia.

Nadrzędną ideą, która przyświeca programowi jest kulturowa aktywizacja mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Główna w Poznaniu - rejonu objętego miejskim programem rewitalizacji. - Z pomocą rezydentów i rezydentek zamierzamy stworzyć warunki do rozwijania twórczej aktywności, pomysłowości oraz zaangażowania osób zamieszkujących dzielnicę. Z uwagi na to, wydarzenia realizowane w ramach rezydencji powinny być kierowane - w pierwszej kolejności - w stronę mieszkańców i mieszkanek Głównej. Co nie mniej ważne, działania powinny być odpowiedzią na potrzeby, problemy i potencjał społeczności lokalnej Głównej w Poznaniu, które od 2019 roku diagnozujemy i przedstawiamy w przygotowywanych przez nas publikacjach dostępnych na naszej stronie internetowej - tłumaczy Zuzanna Głowacka, jedna z koordynatorek działań Społecznego Centrum Kultury. 

Czekamy na Listy do przyszłości

Program rezydencji społeczno-artystycznych został zaplanowany na lata 2021-2023. Aktualnie prowadzony nabór dotyczy pierwszej edycji programu, w ramach której odbędą się dwie rezydencje - w lipcu, a także w sierpniu 2021 roku. Tematem pierwszej edycji jest List do przyszłości. Zachęca on do uwzględnienia w projekcie rezydencji szeroko pojętej problematyki przyszłości. Animatorki i animatorzy ze SMAK-u liczą, że działania artystyczne podejmować będą próbę twórczej (re)interpretacji postępujących zmian - w ramach różnych dziedzin życia. Dotyczy to zarówno perspektywy najbliższych pięciu czy dziesięciu lat, ale również myślenia futurologicznego obejmującego zjawiska "dzielnic przyszłości", "wspólnot i społeczności lokalnych przyszłości", etc. Ważnym aspektem jest także uwzględnienie historii i zasobów dzielnicy Główna oraz jej uwarunkowań przestrzennych i społeczno-kulturowych.

Osobom, które zakwalifikują się do programu rezydencji zapewniona zostanie pula środków finansowych na realizację projektu, przestrzeń do pracy, konsultacje merytoryczne, wsparcie logistyczno-produkcyjne, organizacyjne i promocyjne. Podczas pierwszej edycji programu na jedną rezydencję składać się powinno minimum pięć wydarzeń. Mowa tu przede wszystkim o warsztatach, akcjach twórczych, happeningach, dyskusjach, otwartych próbach, działaniach plenerowych, wystawach, ale także o innych formach działań społeczno-artystycznych.

Na fyrtlu, czyli... gdzie?

Organizacja wydarzeń będzie możliwa w przestrzeni Fyrtla Główna - Społecznego Centrum Kultury, którego SMAK jest operatorem, a więc wokół budynku przy ul. Głównej 42 w Poznaniu. Aktualnie znajduje się w nim m.in. przedszkole, ale swoje miejsce mają tutaj także Klub Seniora oraz Rada Osiedla. Siedziba Stowarzyszenia i przestrzeń do działań mieści się na poddaszu budynku. Ponadto, w grę wchodzą również inne lokalizacje Głównej - w tym przestrzeń publiczna dzielnicy.

Aplikacje należy przesyłać do 30 maja do godz. 23.59 na adres mailowy: smak@animatorzysmak.pl oraz do wiadomości daniel@animatorzysmak.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: "Rezydencje 2021". Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń, dokumenty potrzebne do aplikacji, a także Regulamin określający warunki naboru i rezydencji, można znaleźć na stronie internetowej.

oprac. red.