Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Katarzyna Kamińska nową dyrektorką Biblioteki Raczyńskich

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, zaaprobował werdykt komisji konkursowej, która zaproponowała kandydaturę Katarzyny Kamińskiej na nowego dyrektora Biblioteki Raczyńskich.

. - grafika artykułu
Katarzyna Kamińska, fot. Grzegorz Dembiński

Komisja konkursowa, która na posiedzeniu w lipcu przeprowadziła rozmowy z sześciorgiem kandydatów, wyłoniła zwycięską kandydaturę. Prezydent Poznania zaakceptował wynik konkursu - nowa dyrektorka, Katarzyna Kamińska, pokieruje instytucją do 2029 roku.

- Katarzyna Kamińska przez ostatnie dekadę kierowała z sukcesami Wydawnictwem Miejskim Posnania. Wie, na czym polega zarządzanie dużą miejską instytucją i rozumie potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do kultury - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Przed Biblioteką Raczyńskich stoi wiele wyzwań - promocja czytelnictwa, działania edukacyjne i muzealne, a także troska o dostępność. Jestem przekonany, że nowa dyrektorka sprosta wszystkim tym zadaniom - dodaje.

Katarzyna Kamińska od 2012 r. pełniła funkcję dyrektorki Wydawnictwa Miejskiego Posnania, które pod jej kierunkiem rozwijało nie tylko działalność wydawniczą. Uzupełniły ją liczne działania związane z funkcją informacyjną (dotyczącą zwłaszcza promowania poznańskiej kultury), działalnością repozytorium cyfrowego CYRYL i Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej oraz wieloma innymi inicjatywami (Poznańskie Targi Książki, plebiscyt Fest Księgarnia, konkurs 30/30) służącymi poszerzaniu kręgu aktywnych uczestników kultury.

Katarzyna Kamińska w swojej koncepcji programowej przedstawiającej pomysły na rozwój Biblioteki Raczyńskich wymienia m.in. możliwosć stworzenia mobilnej biblioteki, która będzie docierać do dalekich od centrum miasta domów opieki społecznej czy nowe sposoby promowania czytelnictwa.

- Biblioteka będzie się mocniej angażować merytorycznie w Poznańskie Targi Książki i równoległe do nich Targi Edukacyjne, które odbywają się w Poznaniu wiosną każdego roku. Wróci także do organizowania Festiwalu Słowa w Piosence "Frazy". Było to unikatowe wydarzenie, które sukcesywnie zdobywało popularność i markę - pisze Katarzyna Kamińska. - Obok sprawdzonych form i akcji promocyjnych w ciągu kolejnych lat Biblioteka powinna także wypracować  nowe wydarzenia. Mogą to być działania wokół zjawisk bieżących, jak np. przyznawanie literackich nagród polskich i międzynarodowych. Trzeba również nawiązać lub zacieśnić współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz czytelnictwa, jak np. Polska Sekcja IBBY, Fundacja ABC XXI czy Fundacja Powszechnego Czytania.

Kadencja dotychczasowej dyrektor Anny Gruszeckiej upływa z końcem sierpnia. Moment objęcia przez dyr. Kamińską tego stanowiska będzie przedmiotem rozmów, uwzględniających sytuację Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

oprac. red.