Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice białe i czarne nuty na szarym tle.

Przeraźliwe echo trąby ostateczney - koncert

07.11.2020
19:00

Tytuł koncertu nawiązuje do zapomnianego poematu wielkopolskiego reformaty, poety i kaznodziei, Klemensa Bolesławiusza "Przeraźliwe echo trąby ostateczney abo cztery rzeczy ostatnie człowieka czekające" wydanego w poznańskiej drukarni Wojciecha Regulusa w 1670 roku, który to poemat traktuje o "czterech rzeczach ostatecznych" jakimi są: śmierć, sąd, niebo i piekło. 

W autorskiej interpretacji Jacka Hałasa echa te docierają do nas jeszcze z innych stron, sięgając zarówno do przedchrześcijańskiej wizji początku świata, jak i bardzo aktualnych zagrożeń ekologicznych i pandemicznych, przede wszystkim zaś opowiadając o sytuacjach i obszarach granicznych, przełomowych. Odwołują się do obrzędów przejścia związanych z przekroczeniem granicy między dwoma kategoriami społecznymi, z przechodzeniem z jednej fazy życia do kolejnej, ze zdarzeniami kosmicznymi, przejściem jednego roku w drugi, cyklem słonecznym i księżycowym. 

Wszystkie utwory oparte są na muzyce ludowej, przede wszystkim na pieśniach obrzędowych i dziadowskich, ale też na ludowych legendach i podaniach, domysłach i fantazjach etnografów, oraz na artystycznej wyobraźni autora. Poszukiwania w obszarze muzyki, brzmienia które by owe - jakże dziś aktualne - rozważania eschatologiczne oddało również na poziomie dialogu tradycji ze współczesnością, zaowocowało spotkaniem Jacka Hałasa ze znakomitym jazzowym perkusistą młodego pokolenia, Jakubem Szwarcem. "Black Noise" to fuzja "białego" śpiewu, pieśni i ludowego instrumentarium ze współczesnym brzmieniem perkusji i "czarnej" elektroniki. 

W warstwie wizualnej nad koncepcją obrazu czuwa artystka młodego pokolenia, Julia Hałas. I tu również ów dialog przeszłości z przyszłością ujawnia się w samej technice pracy Julii, oscylującej miedzy analogową projekcją "ready-made" tworzoną na żywo, a elektronicznym światem matematycznych grafów. 

Program koncertu:

Echo I / Proroctwo Nowe Michaldy, królowej ze Saby, 14 Sybilli. 

Echo II / Stworzenie świata

Echo III / Żmij u źródła

Echo IV / Dunaj rzeka

Echo V / Siostry 

Echo VI / Sen, śmierć, mara  

Echo VII / Zegar bije

Jacek Hałas - śpiew, lira korbowa, akordeon, pasterskie flety, drumla

Jakub Szwarc - perkusja, elektronika

Julia Hałas - plastyka sceny

Jarosław "Jerry" Kawałek - dźwięk

Bilety: 25 zł; dostępne w CIK i stage24.pl

opr.sw

Zobacz katharsis.fundacjaswietegobenedykta.pl/