Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Festiwal Ukraińska Wiosna

2014-05-15 ( czwartek ) – 2014-05-25 ( niedziela )
Poznań

Siódma edycja festiwalu "Ukraińska Wiosna" odbędzie się w cieniu wydarzeń na  Ukrainie, które w  ostatnich miesiącach elektryzowały uwagę opinii
publicznej. Co zrozumiałe, miały one wpływ także na sam program imprezy,
choć z drugiej strony organizatorzy starali się nie odbiegać znacząco od
wypracowanego w ubiegłych latach formatu ukraińskich dni kultury w
Wielkopolsce.
W najbardziej bezpośredni sposób do aktualnej sytuacji odniosą się
uczestnicy konferencji "Ukraińska Dekada 2004-2014: nadzieje, zwroty,
podsumowania", która odbędzie się  w Instytucie Wschodnim UAM. Wśród
panelistów znajdą się między innymi kijowska artystka Marina Dykucha.
W kinie Muza widzowie będą mogli zobaczyć pokaz filmów dokumentalnych
poświęconych tematyce Majdanu z komentarzem Jarosława Piłunskiego, operatora  i członka zrzeszenia Babylon 13, ze studia którego wyszły najpopularniejsze  obrazy dokumentujące ukraińską rewolucję.
Społeczne wstrząsy na Ukrainie zdeterminują zapewne tematykę spotkania
literackiego, które odbędzie się w Meskalinie. Jego uczestnikami będą Julia
Stachiwska, Andrij Lubka oraz Aneta Kamińska. Zwieńczeniem wieczoru będzie  muzyczno-literacko-plastyczny performance autorstwa Andrieja Merchla.
Kijowski Majdan był także tematem niedawnych warsztatów plakatu prowadzonych  przez prof. Lexa Drewińskiego, jednego z najlepszych plakacistów na świecie.
Najlepsze, z powstałych wówczas pod jego opieką i kierownictwem artystycznym, prac będzie można obejrzeć podczas wystawy plakatu MyDan w hallu Centrum  Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Po zakończeniu wystawy prace będzie  można zakupić przekazując w ten sposób środki na pomoc Ukraińcom  poszkodowanym na Majdanie oraz na wsparcie ich rodzin.
Teatr Polski zaprezentuje z kolei owoce poznańsko-charkowskiej współpracy
kulturalnej w postaci spektaklu "Żegnaj, Judaszu" w reżyserii Andrzeja
Szczytki z udziałem aktorów Ukraińskiego Akademickiego Teatru Dramatycznego  im. Tarasa Szewczenki w Charkowie.
Słynący z oryginalnych układów choreograficznych Państwowy Zespół Pieśni i
Tańca z Iwano-Frankiwska zaprezentuje się na tegorocznej "Ukraińskiej
Wiośnie" aż w czterech odsłonach, w tym na koncercie galowym w Lesznie.
Od kilku edycji organizatorzy starają się, aby festiwal łączył młodych z
Polski i Ukrainy poprzez wspólne spotkania. Tym razem będą to wspólne
międzynarodowe warsztaty dla uczniów szkół muzycznych z Poznania i Lwowa
zakończone wspólnym koncertem, w programie którego znajdą się utwory
najwybitniejszych kompozytorów z obydwu państw.
Poza tym na festiwalu usłyszymy jeszcze sporo muzyki, w tym odeską awangardę  w wykonaniu zespołu KAKAXA (Kontener Art) oraz muzykę dawną i sakralną w  wykonaniu zespołu Kalophonia, działającego przy  katedrze muzycznej  ukrainistyki i mediewistyki Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki we Lwowie.

Program wydarzeń

Załącznik