Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Baner z informacjami o wystawie.

Wilno i Poznań w ich życiu i twórczości - w 200. rocznicę narodzin romantyzmu polskiego - wystawa

20.09 – 31.10.2022

W 1822 roku w Wilnie w drukarni Józefa Zawadzkiego - Wielkopolanina urodzonego w Koźminie Wielkopolskim - ukazały się "Ballady i romanse", zawarte w tomie "Poezye Adama Mickiewicza", który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Osiem lat później w Wilnie opowiadaniami zamieszczonymi  w "Noworoczniku Litewskim" debiutował Józef I. Kraszewski. Również Słowacki, Pol i Syrokomla, chociaż urodzeni w różnych miejscach, przez dłuższy lub krótszy czas związali swe losy z Wilnem. Różnymi drogami i z różnych powodów zawędrowali później do Wielkopolski. W tak odległym od stron rodzinnych miejscu znaleźli inspirację, tradycję i przyjaźń.  Z wielkim uznaniem i serdecznością wspominali Wielkopolan i odwiedzane miejsca. Wystawa przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu zachęca do wędrówki śladami romantyków przez dawne Wilno, miejsce studiów Mickiewicza, Słowackiego i Kraszewskiego, pracy Pola, uwięzienia Mickiewicza i Kraszewskiego, śmierci  Syrokomli. Bliższe i dalsze kresowe ziemie: Zaosie, Nowogródek, jezioro Świteź Adama, Krzemieniec i rzekę Ikwę na Wołyniu Juliana, Nieśwież i Borejkowszczyznę Władysława. wreszcie zupełnie nieodległe dworki i pałace w Wielkopolsce.

Wernisaż wystawy odbędzie się 20 września (wtorek) o godz. 18.00 w Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego przy u. Wronieckiej 14.

Plakat