Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Logo muzeum.

Poległym na chwałę. Żywym na otuchę. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 w Międzywojniu - wystawa plenerowa

26.01 – 28.04.2022

Wizualna opowieść o pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 jest częścią obchodów 103. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uwieńczone sukcesem Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stanowiło jeden z fundamentów odrodzonego po latach niewoli niepodległego państwa polskiego. Wydarzenie to zajmowało i nadal zajmuje szczególne miejsce w zbiorowej świadomości wielkopolskiego społeczeństwa, wzbudzając zrozumiałe poczucie dumy narodowej z odniesionego nad zaborcą zwycięstwa. Współcześnie stanowi ono istotny i nieodzowny element lokalnej tożsamości mieszkańców Wielkopolski. W dużej mierze wpływ na funkcjonowanie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w pamięci zbiorowej miały podejmowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego rozliczne działania na rzecz upamiętnienia czynu niepodległościowego Wielkopolan. Z czasem przyczyniły się one do wytworzenia żywego kultu tradycji powstańczej, trwającego po dzień dzisiejszy - symbolem czego są m.in. organizowane niemal nieprzerwanie od ponad stu lat uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Celem niniejszej wystawy jest ukazanie wieloaspektowego wymiaru działań podejmowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego na rzecz upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Kurator: Jan Gruszka

Projekt graficzny i opracowanie tekstowe: Jan Gruszka

Współpraca: Marcin Wiśniewski, Jan Szymański, Marcin Wągrodny

Na potrzeby realizacji wystawy wykorzystano materiały ze zbiorów:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Urząd Gminy Inowrocław

Osoby prywatne