Kultura w Poznaniu

Sztuka

opublikowano:

Wydarzenie Muzealne Roku

Rozstrzygnięto 20. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce Izabella 2021. W tej edycji kapituła konkursowa nagrodziła 26 instytucji muzealnych. Pięć nagród trafiło do poznańskich muzeów. Izabelle to nagrody przyznawane przez muzealników - muzealnikom.

. - grafika artykułu
"Geoline AD", Stanisław Sobota, 2017, fot. archiwum MNP

Nagrody są przyznawane od 20 lat. Organizatorami tego wyjątkowego konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przez dwie dekady jury oceniło aż 831 zgłoszeń nadesłanych przez 78 muzeów i przyznało 65 nagród Grand Prix oraz 391 wyróżnień.

Gala finałowa tegorocznej edycji odbyła się w poniedziałek w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, wręczył nagrody - statuetki Izabelli (autorstwa poznańskiego rzeźbiarza Kazimierza Rafalika) w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i popularyzatorska oraz opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje i inwestycje.

Nagrodę Grand Prix w kategorii wystawienniczej zdobyło poznańskie Muzeum Archeologiczne za projekt Tu się wszystko zaczęło. Jest to ekspozycja świadectw początków polskiej państwowości na Ostrowie Tumskim. W ramach projektu przeprowadzono renowację i konserwację oraz udostępniono wnętrze kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonano zewnętrzną ekspozycję w miejscu, w którym znajdowało się palatium Mieszka I i kaplica Dobrawy, których pozostałości odkryła w 1999 roku prof. Hanna Kóčka-Krenz.

Pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymało Muzeum Narodowe w Poznaniu za monograficzną wystawę Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi, drugą - Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu za wystawę Szkło. Męskie rysy. Trzecią zdobyło Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie za wystawę Sztukosłowiańskość.

Wystawę Magdaleny Abakanowicz Muzeum Narodowe przygotowało we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym. Był to przegląd najważniejszych realizacji i zagadnień obecnych w twórczości artystki. Pokazano m.in. kilkanaście monumentalnych tkanin. Dalszą część ekspozycji tworzyły obiekty rzeźbiarskie i wieloelementowe cykle będące znakiem rozpoznawczym twórczości Abakanowicz, m.in. Hurma, Plecy, Mutanty. Uzupełnieniem ekspozycji była prezentacja materiałów archiwalnych dotyczących działalności pedagogicznej Magdaleny Abakanowicz w poznańskiej PWSSP. Z kolei wystawa Męskie rysy w MSU przedstawiała polskie współczesne szkło artystyczne. Zgromadzono na niej 42 prace autorstwa 15 artystów szkła.

W kategorii "działalność edukacyjna" nie przyznano nagrody Grand Prix. Trzecią nagrodę zdobyło tu Muzeum Archeologiczne za wystawę Z wędką po wiedzę. Był to cykl warsztatów rodzinnych, w czasie których opowieści historyczne o dawnych wielkopolskich rodach szlacheckich łowiło się... na wędkę.

Również w kategorii "działalność wydawnicza" nie przyznano nagrody głównej. Pierwszą zdobyło Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, drugą zaś - Muzeum Narodowe w Poznaniu za publikację Poznański fotograf Sally Jaffé. Książka autorstwa Ewy Hornowskiej towarzyszyła wystawie prezentowanej w MSU od 7 listopada 2021 do 30 stycznia 2022 roku. Na wystawie i w książce przedstawiono niezwykle bogaty i ciekawy dorobek wybitnego poznańskiego fotografa-amatora Sally'ego Jaffe.

W kategorii działalność promocyjna i popularyzatorska dostrzeżono i nagrodzono pierwszą nagrodą dokonania poznańskiego Muzeum Archeologicznego, które od wielu lat organizuje Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. W ubiegłym roku muzeum opracowało zbiór wykładów pt. Dzieła, twórcy i fundatorzy wygłoszonych podczas XVII edycji festiwalu, która odbyła się w dniach 5-6 czerwca 2021 roku.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymało także Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 za ubiegłoroczną akcję medialną #65słów na 65. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. W akcję tę włączyło się 65 osób, które wypowiedziały po jednym słowie kojarzącym się z Poznańskim Czerwcem 1956. Wypowiedzi te zostały połączone w jedną całość i w formie filmu wideo opublikowane w internecie na 65 godzin przed 65. rocznicą Czerwca'56.

- Chcę wyrazić ogromny szacunek i uznanie dla Państwa pracy. Cieszę się, że w gronie laureatów znalazły się nie tylko te największe instytucje muzealne Wielkopolski, ale również te znacznie mniejsze, z Rawicza, Gostynia, Trzcianki. To dowód na to, że jeśli jest entuzjazm, są umiejętności i pojawia się ciekawy temat, to można wykreować coś, co w oczach krytycznej kapituły znajduje uznanie - powiedział do muzealników marszałek Marek Woźniak, podsumowując tegoroczną odsłonę Izabelli.

Szymon Mazur

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2022