Kultura w Poznaniu

Sztuka

opublikowano:

Bliskie historie z Dalekiego Wschodu

Wielu z nas kojarzy historie z Dalekiego Wschodu o masowych wyburzeniach czy wyrzucaniu z domu ubogich mieszkańców Pekinu podczas budowy wioski olimpijskiej. Kojarzymy dystopijne i zarazem egzotyczne widoki tłocznych osiedli Hongkongu lub Tajwanu. Dzięki wystawie Karoliny Breguły odtąd będziemy nie tylko kojarzyć, lecz będziemy mogli poznać i odczuć opisane sytuacje, a tym samym współczuć ludziom dotkniętym koszmarem utraty kontroli nad swoim miejscem w świecie.

. - grafika artykułu
"Half demolished Houses", fot. Karolina Breguła

Breguła to polska artystka aktywna w Szczecinie, która pokonała dystans dzielący naszą rzeczywistość i dramat mieszkańców Azji. Dzięki jej staraniom od 29 kwietnia widzowie w Arsenale będą mogli zapoznać się z sytuacją panującą w Tajwanie, Hongkongu i Chinach. Prezentowane na wystawie dzieła wpisują się w jeden ze współczesnych modeli sztuki, w których istotne jest jak działania artystyczne funkcjonują w dzisiejszym społeczeństwie oraz w jaki sposób dotykają współczesnych problemów i poruszają kwestie etyki.

Breguła podczas swoich wielomiesięcznych pobytów w krajach azjatyckich przyglądała się mechanizmom gentryfikacji prowadzącym do wysiedleń i wyburzeń oraz taktykom oporu wobec nich, a także doświadczeniom i przeżyciom jednostek postawionych nagle w kryzysie bezdomności. Prezentowane prace powstały przy współudziale osób, z których losem artystka się zapoznała. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni również inni twórcy podejmujący się tematów wyburzeń i utraty domostwa. Współtworzenie projektów artystycznych jest cechą charakterystyczną metody twórczej Breguły. Projekt artystyczny Ćwiczenia z utraty kontroli jest działaniem multidyscyplinarnym, wykorzystującym rożne techniki sztuk wizualnych. Narzędzia sztuki połączone zostały z humanistyczną dyscypliną badawczą. Ogrom włożonej pracy, technik i form rejestracji zapowiada bardzo ciekawą i różnorodną wystawę.

Na pokaz w Arsenale składają się fotografie, w tym cykl fotografii reportażowej Zuo-Xin Tang, pokaz filmów Kurz i dokumentów autorstwa m.in. Po-I Chen i Yi-Chin Huanga, zapis spektaklu Salon pod wiaduktem stworzonego przez Bregułę we współpracy z Shi-fen Zhang, Rong-Yu Li i Ya-Qiao Li, obiekty artystyczne, prace graficzne kolektywu Print & Carve Dept. oraz książka Ćwiczenia z utraty kontroli. W poznańskim Arsenale będzie to najpełniejsza odsłona projektu, dotychczas wystawionego  w Kaohsiung Museum of Art w Tajwanie i w Galerii lokal_30 w Warszawie.

Projekt prezentuje bardzo szerokie spektrum zjawiska wyburzeń. Obok reportażu i dokumentacji dużo miejsca zostało poświęcone subiektywnym odczuciom, często przemilczanym i niewyjawianym dotąd przez poszkodowanych w geście wyparcia. Karolina Breguła zwróciła też uwagę na inne zjawiska, takie jak ogromny kurz towarzyszący wyburzeniom. Poza rejestracją dramatu jednostek - ofiar systemu gentryfikacji i bezdusznej modernizacji, artystka chce zwrócić uwagę odbiorców na pogardę dla kultury materialnej, zbyt młodej na wpisanie do rejestru zabytków i zbyt starej, by być atrakcyjną.

Będzie to więc wystawa sztuki podporządkowana etycznemu paradygmatowi wrażliwości społecznej, potrzebie refleksji, chęci poprawy sytuacji. Siłą sztuki współczesnego modelu jest nie tylko nagłośnienie jakiejś sytuacji, ewentualnie interwencja. Prawdziwą jej wartością jest przetworzenie konkretnych sytuacji w nośniki znaczenia uniwersalnego, przez co widzowie z różnych miejsc na świecie, znajdujący się w różnych sytuacjach społecznych mogą zrozumieć i dostrzec więcej by odnaleźć w sztuce refleksje na własne, lokalne problemy.

Jan Matusewicz

  • Ćwiczenia z utraty kontroli
  • Karolina Breguła oraz goście i gościnie: Yulin Huang, Yi-Jin Huang, Zuo-Xin Tang, Po-I Chen, Print & Carve Dept., Grupa Filmowa Kino Свобода
  • wernisaż: 29.04, g. 18
  • Galeria Miejska Arsenał
  • czynna do 26.06

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2022