Kultura Poznań.pl

Varia

opublikowano:

Stypendia i Nagroda Artystyczna Miasta Poznania 2020

Do 31 marca przyjmowane będą zgłoszenia kandydatur do prestiżowej Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz stypendiów artystycznych Miasta. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęto decyzję o przyjmowaniu zgłoszeń również drogą elektroniczną.

Jacek Kulm - Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania za rok 2017
Jacek Kulm - Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania za rok 2017

Nagrody artystyczne Miasta Posnania przyznawane są od 1927 roku, kiedy Rada Miejska uchwaliła statut Nagrody Literackiej Miasta Poznania im. Jana Kasprowicza. Na przestrzeni lat nagrody te przybierały różne nazwy, ale obecnie, w nawiązaniu do tradycji przedwojennej, przyznawane są nagrody artystyczne, a także stypendia dla młodych twórców. Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły, złożone z wybitnych artystów i znawców dziedziny kultury. Wręczanie nagród odbywa się co roku 29 czerwca, w dniu święta patronów miasta, podczas uroczystej sesji. Laureaci nagród to osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, twórcy, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta Poznania.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom artystycznym, uczelniom i jednostkom naukowym działającym w Poznaniu, instytucjom kultury. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie 2 lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania informuje zgłaszających kandydatury do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz Stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz samych kandydatów i kandydatki, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzone zostają dodatkowe udogodnienia.

W związku z faktem, iż wniosek musi być podpisany zarówno przez kandydatów, jak i zgłaszających rekomendowana jest wymiana pliku drogą elektroniczną: akceptowane będą skany podpisane w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.               

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać e-mailem na adres kl@um.poznan.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania".

Termin przesyłania wniosków pozostaje bez zmian: 31 marca 2020 roku. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, muszą one dotrzeć na skrzynkę kl@um.poznan.pl najpóźniej 31 marca 2020 roku o godzinie 23.59. Należy zachować oryginały przesłanych elektronicznie wniosków.

Wnioski w formacie PDF (edytowalne) można pobrać ze stron bit.ly/stypediapoz oraz bit.ly/nagrodaart. W razie innych trudności można skontaktować się z Wydziałem Kultury, pod numerem 61 878 54 55.

oprac. red