Kultura w Poznaniu

Varia

opublikowano:

Pół wieku "W drodze"

Ponad 600 numerów, wielu uznanych i wyjątkowych autorów, wysoki poziom merytoryczny i edytorski, niezliczona ilość artykułów na temat ważnych społecznie zagadnień - pogłębionych i jednocześnie przystępnych. Miesięcznik "W drodze" wydawany przez poznańskich dominikanów ukazuje się nieprzerwanie od 50 lat.

Biało-złota grafika z okazji 50-lecia miesięcznika. - grafika artykułu
fot. materiały prasowe

Pierwszy numer miesięcznika ukazał się we wrześniu 1973 roku z inicjatywy m.in. o. Marcina Babraja (pierwszego redaktora naczelnego), o. Jana Kłoczkowskiego i o. Jacka Salija. Poprzez publikowane na łamach czasopisma teksty jego twórcy chcieli kształtować społeczeństwo myślące, krytyczne wobec otaczającej go rzeczywistości, wrażliwe na drugiego człowieka i jego sprawy. Do 1989 roku dominikańskie pismo było dla wielu autorów jedynym miejscem, w którym mogli publikować swoje teksty. Tak było w przypadku Stanisława Barańczaka, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Andrzeja Kijowskiego, Romana Brandstaettera, czy Kazimiery Iłłakowiczówny. Pismem kierowali wspomniany już o. Marcin Babraj, następnie od 1995 roku o. Paweł Kozacki, a od 2010 roku o. Roman Bielecki.

Dziś "W drodze" skupia wokół siebie szerokie grono autorek i autorów - świeckich i duchownych, polskich i zagranicznych, będących specjalistami w swojej dziedzinie. Publikuje analizy i komentarze do aktualnych dyskusji społecznych. Czytelnicy pisma mają szansę wyrobić sobie opinię na poruszane tematy w oparciu o analizę danego zjawiska z różnych perspektyw. Wśród autorów miesięcznika są m.in. Paulina Wilk, Stefan Szczepłek, Jarosław Mikołajewski, Tessa Caponi-Borawska, Bogdan de Barbaro, o. Paweł Krupa. "W drodze" ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej, ma prenumeratorów na wszystkich kontynentach, jest aktywne w mediach społecznościowych.

Łączyć, nie dzielić

O historii czasopisma oraz wydarzeniach związanych z jubileuszem opowiadali podczas czwartkowej konferencji prasowej redaktor naczelny miesięcznika o. Roman Bielecki, jego zastępczyni Katarzyna Kolska oraz prezes wydawnictwa W drodze o. Tomasz Grabowski. Ten ostatni podkreśla, że jubileusz to czas spojrzenie w przeszłość, ale i patrzenia na to, co dziś dzieje się w Kościele katolickim i społeczeństwie. - Zajmujemy się skomplikowaną rzeczywistością, staramy się być pismem niepolaryzującym, szukającym wyważenia - mówi o. Grabowski. - "W drodze" nie jest dziełem tylko dominikanów, ale wszystkich osób, które z nami współpracują, piszą, redagują. Cieszymy się, że możemy łączyć, a nie dzielić, to jest teraz bardzo potrzebne - dodaje o. Roman Bielecki, redaktor naczelny.

Pielgrzymka

W ramach obchodów 50-lecia we wrześniu zorganizowana została pielgrzymka do Santiago de Compostello. Pielgrzymi szli czterema różnymi trasami, żeby 30 września spotkać się przy grobie św. Jakuba Apostoła. Odprawiający mszę św. dla pielgrzymów abp Adrian Galbas powiedział, że "W drodze" jest jednym z najbardziej soborowych pism w Polsce, inkluzywnych, otwartych. "Dziękuję (..), że sprzedajecie kolejne numery, ale się nie sprzedajecie, i że pokazujecie Kościół, który jest wieloosobowy, różnorodny" - mówił abp Galbas.

Katolicki Nobel

14 października na Zamku Królewskim w Warszawie o. Roman Bielecki odebrał prestiżową nagrodę TOTUS TUUS Medialny im. bp. Jana Chrapka (nazywany Katolickim Noblem) dla miesięcznika za: "budowanie wiary rozumnej, kształtowanie społeczeństwa myślącego, krytycznego wobec rzeczywistości, jednocześnie wrażliwego na drugiego człowieka i jego często skomplikowaną sytuację". Nagrodę przyznawaną przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" redaktor naczelny odebrał z rąk abpa Wojciecha Polaka, prymasa Polski. List z wyrazami podziękowania i gratulacji za 50 lat pracy przesłał z Watykanu papież Franciszek.

Jubileuszowy weekend i numer specjalny

W sobotę 21 października, w Bazarze Poznańskim odbędzie się uroczysta gala z okazji 50-lecia, a następnego dnia uroczysta msza o g. 13 w klasztorze poznańskich dominikanów. Po mszy na dziedzińcu klasztoru będzie można poczęstować się jubileuszowym tortem. Uczestnicy mszy oraz stali prenumeratorzy otrzymają również specjalny, jubileuszowy numer "W drodze". - Numer zawiera wybrane teksty pojawiające się w miesięczniku na przestrzeni pięćdziesięciu lat. Nie są ułożone w porządku chronologicznym, ale tematycznym - wyjaśnia Katarzyna Kolska, zastępczyni redaktora naczelnego.

Partnerami obchodów jubileuszowych są Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Mateusz Malinowski

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2023