Kultura Poznań.pl

Varia

opublikowano:

Murala nie będzie?

Muzeum Narodowe rozstrzygnęło konkurs na mural, który miał być eksponowany na jednej ze ścian starego gmachu. Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy.

Mural miał być eksponowany na ścianie północnej starego gmachu - grafika artykułu
Mural miał być eksponowany na ścianie północnej starego gmachu

Na konkurs wpłynęły 44 prace, wymogi formalne konkursu spełniało 38 z nich. Komisja, w której zasiadali m.in. prof. Wojciech Suchocki, prof. Mirosław Adamczyk, Ewa Hornowska, Agnieszka Lewandowska i Andrzej Okińczyc, wybrała finałową szóstkę. Jednak w wyniku ostatecznego głosowania jurorzy nie zdecydowali się na wskazanie zwycięzcy. Żaden projekt - ich zdaniem - nie spełniał najważniejszego z punktów zawartych w regulaminie konkursu. Brzmiał on następująco: "Projekt w stylistyce wybranej przez twórcę powinien brać pod uwagę kontekst znaczeniowy i przestrzenny, tj. fakt, iż przez umiejscowienie zwiąże się z Muzeum Narodowym w Poznaniu, z jego tożsamością, rangą, tradycją, symboliką, zbiorami, a ze względu na widoczność w perspektywie Alei Marcinkowskiego, jawiąc się w centrum zespołu architektonicznego Muzeum, stanie się akcentem skupiającym uwagę i "reprezentantem" instytucji. Oznacza to także, że główne składniki struktury malowidła powinny być czytelne ze znacznej odległości".

Mural miał być prezentowany na ścianie północnej, łączącej stary gmach z nowym skrzydłem.

Sylwia Klimek