Kultura w Poznaniu

Varia

opublikowano:

Konkurs w Teatrze Muzycznym bez rozstrzygnięcia

Konkurs na dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu zostanie ogłoszony ponownie. 

Konkurs w Teatrze Muzycznym - grafika artykułu
Konkurs w Teatrze Muzycznym

Komisja konkursowa, po analizie przygotowanych przez kandydatów: Adama Banaszaka, Daniela Kustosika, Dariusza Taraszkiewicza i Tadeusza Żmijewskiego, koncepcji programowo-organizacyjnych Teatru Muzycznego w Poznaniu, wysłuchała wystąpień kandydatów i głosów doradczych zaproszonych ekspertów.

Komisja postanowiła po głosowaniu (5 głosów za kandydaturą Dariusza Taraszkiewicza, 1 głos za kandydaturą Adama Banaszaka, 1 głos za kandydaturą Daniela Kustosika oraz przy 2 głosach wstrzymujących się) rekomendować prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu osobę Dariusza Taraszkiewicza.

Jednocześnie Przewodniczący Komisji Konkursowej wiceprezydent Dariusz Jaworski w zdaniu odrębnym postanowił rekomendować prezydentowi ponowne ogłoszenie konkursu, bowiem w jego ocenie żaden z kandydatów nie spełniał w stopniu najwyższym określonych przez Komisję kryteriów na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Prezydent Grobelny przychylił sie do stanowiska swojego zastępcy. Teraz zostanie ogłoszony nowy konkurs.

mat

Komisja obradowała w składzie:

 • Dariusz Jaworski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji;
 • Zenon Butkiewicz, Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN,
 • Kamila Stepień-Kutera, Starszy specjalista do Spraw Muzyki w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury MKiDN
 • Beata Mitmańska, Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki UMP;
 • Antoni Szczuciński, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania;
 • Dariusz Miłkowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów;
 • Marek Banaszak, przedstawiciel Organizacji Zakładowej OPZZ "Konfederacja pracy nr 15-030" przy Teatrze Muzycznym w Poznaniu;
 • Magdalena Kaufmann, przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" przy Teatrze Muzycznym w Poznaniu;
 • Andrzej Lajborek, przedstawiciel Oddziału ZASP w Poznaniu;

oraz eksperci z głosem doradczym:

 • Ewa Piaszyk, główny specjalista ds. rekrutacji i awansu zawodowego Wydziału Organizacyjnego UMP
 • Alina Kurczewska, Dziennikarz radiowy,
 • Cezary Studniak, Obywatelskiej Rady Kultury, polski aktor teatralny, wokalista, reżyser i scenarzysta,