Kultura Poznań.pl

Teatr

opublikowano:

Kantor po japońsku

Mariaż polskiej i japońskiej wrażliwości, nawiązania do tradycji japońskiego tańca, przejmująca muzyka Joanny Dudy i odwołania do klasyka awangardy teatru - Tadeusza Kantora. A to wszystko w jednym spektaklu "Kantor_Tropy: Collage" w reżyserii Katarzyny Pastuszak, który zagości na deskach Teatru Ósmego Dnia 5 i 6 listopada.

. - grafika artykułu
fot. Natalia Grzebała

Polsko-japońska produkcja teatralna powstała w ubiegłym roku. Rok 2015 poświęcony był Tadeuszowi Kantorowi, nie dziwi więc obfitość produkcji artystycznych składających hołd twórczości krakowskiego reżysera. W obliczu wielości propozycji teatralnych poświęconych wyróżnia się polsko-japońska produkcja "Kantor_Tropy: Collage" przygotowana przez zespół Amareya Theatre i gości.

Bliżej, niż się wydaje

Spektakl obala mit, według którego polska i japońska nowożytna tradycja teatralna są od siebie oddalone. Kantor i HijikataTatsumi, ważna postać japońskiej awangardy, podejmują podobne wątki związane z pamięcią, śmiercią, zapomnieniem. Katarzyna Pastuszak zwraca uwagę, że "Kantor za pośrednictwem śmierci wydobywał życie, Hijikata w swoim (tańcu) Ankoku butō ukazywał piękno brzydoty".

Połączeń i transgresji w spektaklu Pastuszak jest więcej: "Kantor_Tropy: Collage" korzysta ze zdobyczy tańca współczesnego, współczesnej muzyki i sztuk wizualnych oraz butō - tańca powstałego na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w Japonii. To taniec buntu i sprzeciwu, ciągle odnawialnego cyklu śmierci i ponownych narodzin. Wyjątkowość tańca sprowadza się do oryginalnych, niemożliwych do powtórzenia figur i póz. Do pracy nad spektaklem zaangażowano m.in. artystów teatru Amareya, japońskich tancerzy butō oraz pianistkę i kompozytorkę, związaną m.in. z Wojtek Mazolewski Quintet, Joannę Dudę.

Pokolenie patrzy w przeszłość

Odwołanie do awangardy teatralnej to jednocześnie próba oddania hołdu wybitnym twórcom teatru, jak i odniesienie się do sytuacji młodszego pokolenia - lub przynajmniej części osób urodzonych na przełomie lat 70. i 80., którzy stanowią zespół tworzący spektakl. Ci trzydziestoparolatkowie, stojący u progu wieku dojrzałego, mierzą się z zadaniem opowiedzenia dzisiejszego świata językiem sprzed ponad kilku dekad. "Idąc śladami Kantora i Hijikaty szukamy punktów stycznych dla nas - osób urodzonych na przełomie lat 70/80. Wybieramy trzy ważne daty - 1945, 1986, 2011 - i stawiamy pytanie, kim jest człowiek pokryty pyłem przeszłości, człowiek ery psychologicznego, cyfrowego i ekologicznego zanieczyszczenia" - opowiada Katarzyna Pastuszak o obranej strategii przy tworzeniu przedstawienia.

W opowieści o drodze przemian człowieka dwudziestowiecznego będzie można odnaleźć odwołania do najbardziej znanych dzieł Kantora. Spektakle "Wielopole, Wielopole..." oraz "Umarła klasa" stanowią dla twórców spektaklu materię, z której konstruowana zostaje opowieść o współczesności. Symbolizuje ją uroczysta kolacja szybko przekształcająca się w ordynarną biesiadę. Dominuje przywołana przez Alicję Muller "estetyka profanacji". Słowa Kantora z "Wielopola..." - "za tymi drzwiami/ szaleją burze i piekło ludzkie" - stają się podsumowaniem opisanej przez spektakl rzeczywistości.

Aleksandra Skowrońska

  • "Kantor_Tropy: Collage" Amareya Theatre & Guests
  • Teatr Ósmego Dnia
  • 5 i 6.11, godz. 19
  • bilety w cenie: 25 zł - normalne, 20 zł - ulgowe, 15 zł - grupowe (rezerwacje biletów: 61 855 20 86, teatr@osmego.art.pl)