Kultura Poznań.pl

Kultura

opublikowano:

Masz "Wolny wybór"

Nakładem WBPiCAK ukazała się świetna antologia z wiele tłumaczącym podtytułem Stulecie wierszy 1918-2018. Dobór tekstów jest autorską koncepcją prof. Piotra Śliwińskiego.

.
"Wolny wybór. Stulecie wierszy 1918-2018" pod red. Piotra Śliwińskiego

Nie otrzymujemy tu tekstów tzw. sztandarowych, ale takie, które układają się w spójną, wielowątkową opowieść - o nas, o Polsce, o samej poezji wreszcie. Jak pisze autor wyboru: "Sto jeden tytułów umieszczonych w antologii nie tworzy ani zbioru wierszy największych, ani reprezentatywnych dla historii literatury, ani najlepiej zapamiętanych, ani ulubionych przeze mnie czy przez wyobrażonego czytelnika, ani jakoś szczególnie zalecających się do takiego lub innego użytku".

Odnajdujemy tu po jednym tekście (co najwyżej - w kilku przypadkach - po dwa) danego poety. Od najwcześniej powstałych wierszy Leśmiana, Lechonia, Młodożeńca, Jasieńskiego z samego początku lat 20. poprzedniego wieku po ubiegłoroczne teksty Grzegorza Wróblewskiego i Leonarda Neugera; od urodzonych jeszcze w latach 70. XIX w. Staffa czy Leśmiana po najmłodszą w tym gronie Dominikę Dymińską.

Zabrakło w tym gronie, jak przyznaje autor, paru twórców, m.in. Jarosława Marka Rymkiewicza, który odmówił udziału, oraz "pewnego Poety", który nie chciał, by pojawił się jego wiersz "jeśli w tej książce są Pieniądze Ministra" (jak wolno się domyślać Poetą tym jest Marcin Świetlicki). Są za to: skamandryci, przedstawiciele awangardy, pokolenia "Współczesności" i Nowej Fali, bruLionu, nobliści i dzisiejsi młodzi. Jest Ginczanka, Różewicz, Stachura, Osiecka. Są i poeci w różny sposób związani z Poznaniem: od Miłobędzkiej przez Barańczaka, Krynickiego, Sośnickiego i Grzebalskiego po Kopyta. Chodzi tu o rodzącą się z tego wielogłosu ważną opowieść: niepolityczną, niepublicystyczną potrzebę mówienia od siebie. Bo, jak pisze Śliwiński: "poezja jest głosem słabszych opowieści, pomijanych lub unieważnionych na głównej scenie życia, lub przeżyć, którym nie wystarcza żaden z gotowych języków". Dlatego "nie należy wtłaczać jej w ramy władczych, obcych dyskursów". Warto zaufać poezji.

Tomasz Janas

  • "Wolny wybór. Stulecie wierszy 1918-2018" pod red. Piotra Śliwińskiego
  • Wyd. WBPiCAK

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019