Kultura Poznań.pl

Książki

opublikowano:

Poznań pod panowaniem pruskim

Jak Prusacy rządzili Poznaniem podczas zaborów, jaki był ich stosunek do Polaków?

"Poznań pod panowaniem pruskim" Moritza Jaffego. Wyd. Miejskie Posnania
"Poznań pod panowaniem pruskim" Moritza Jaffego. Wyd. Miejskie Posnania

Na przełomie listopada i grudnia 2012 r. Wydawnictwo Miejskie Posnania wydało w ramach serii Wznowienia Biblioteki "Kroniki Miasta Poznania" książkę "Poznań pod panowaniem pruskim" Moritza Jaffego. Pierwsze wydanie ukazało się po niemiecku w 1909 roku. Książka to skarbnica wiedzy o Poznaniu końca XVIII i całego XIX wieku. Jaffe opisuje, jak rozbudowywało się miasto, w co wtedy inwestowano, co dla ówczesnych poznaniaków było ważne. Pisze o ludziach, interpretuje z perspektywy pruskiego urzędnika ważne wydarzenia historyczne: radość poznaniaków wszystkich narodowości z nadejścia Napoleona, przejawy narodowej świadomości Polaków w czasach Wiosny Ludów, ale również powodzie i zarazy, które nawiedzały Poznań w XIX wieku. Jaffe pisze o mieście z punktu widzenia pruskiego zaborcy. Perspektywa ta pokazuje, że z powodu pruskich kompleksów i narodowego szowinizmu poznańskich Niemców niemożliwa była wspólna egzystencja Polaków i Prusaków na równych prawach.

sza

Książka do kupienia na www.sklep.wmposnania.pl, w Centrum Informacji Miejskiej (CIM, ul. F. Ratajczaka 44) i w poznańskich księgarniach.