Kultura Poznań.pl

Książki

opublikowano:

Podróżując z obrazami

Próbując oswoić własne wspomnienia, przemierzał Albanię, Rumunię, Mołdawię i Włochy. Pisząc o fotografii, starał się zrozumieć jej uniwersalny język. Rozwodząc się na temat przyzwyczajeń kulinarnych Polaków, sięgał głębiej, dotykając ich mentalności... Gościem kolejnej odsłony "Czytnika" będzie pisarz, fotograf i kurator Wojciech Nowicki, którego olśniewające Cieśniny ukazały się w październiku nakładem Wydawnictwa Czarne.

.
© Łukasz Trzciński/visavis.pl

Uważa, że fotografia ujawnia prawdę bezwzględną. I mimo gwałtownego rozwoju technologicznego - nigdy nie zginie. W opisie obrazu jest - jak sam zaznacza - zachłanny i precyzyjny. Wokół zdjęć snuje narracje; niekiedy z reporterskim zacięciem stara się zbliżyć do utrwalonego na kliszy skrawka rzeczywistości, kiedy indziej daje się ponieść wyobraźni i swojej poetyckiej wrażliwości. Prawd nie przyjmuje a priori - polemizuje zarówno z Barthes'em, jak i Sontag. Swoimi esejami stara się udowodnić, że nawet ze złego pod względem technicznym zdjęcia można wydobyć wartość, która sprawia, że warto uczynić je przedmiotem dyskusji. Zawsze pisze o zdjęciach, które sam posiada, które trzymał w swoich rękach. Przechowuje je w teczkach, bez podziału na stare i nowe. Wierzy, że z każdej fotografii można wydobyć pasjonującą historię. Książki Dno oka i Odbicia mówią o nas samych widzianych przez filtr fotografii, literatury i sztuki.

Dzieciństwo to historie dla dorosłych, często bolesne, związane z wojną i przesiedleniami. Mimo to w Salkach Nowicki do niego wraca. W sposób dość nietypowy, dodajmy, gdyż podróżując po metropoliach Europy, odczytuje z napotkanych miejsc, przedmiotów i ludzi historie swoich przodków. Tych samych, których jedyne wojaże związane były często z przesiedleniem z okolic Lwowa lub Wilna na Ziemie Odzyskane. Autor konfrontuje wspomnienia ze zdobytą życiową wiedzą oraz postawy swoich bliskich z czynami innych ludzi, których uwarunkowania polityczne lub ekonomiczne zmusiły do wędrówki. Z jego opowieści wyłania się nie tyle idealizowany, co naznaczony nostalgią obraz świata, który zanika w mrokach historii.

Wojciech Nowicki (ur. 1968 w Opolu) - pisarz, dziennikarz, recenzent kulinarny i kurator. Fotograf, którego pasję do robienia zdjęć osłabiło pisanie o zdjęciach, i podróżnik cierpiący na reisefieber. Współpracował m.in. z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Gazetą Wyborczą". Autor wielu publikacji książkowych, jego zbiór esejów o fotografii Dno oka dotarł do finału Nagrody Nike 2011, a Salki nagrodzone zostały w roku 2014 Literacką Nagrodą Gdynia. Jako kurator wystaw fotograficznych prezentował twórczość Michała Greima, Jerzego Lewczyńskiego i Wilhelma Von Blandowskiego.

Jacek Adamiec

  • Z cyklu "Czytnik": spotkanie z Wojciechem Nowickim
  • Teatr Nowy, Trzecia Scena
  • 25.11, g. 19
  • bilety: 5 zł

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019