Kultura w Poznaniu

Książki

opublikowano:

Doświadczanie Pienin

Od lata bada związki między poezją, prozą, muzyką i naturą. Jest wykładowcą, literatem i piewcą krajobrazów Pienin. W poezji tego autora, podobnie jak w jego pracach naukowych czy esejach, odnajdziemy mity, rytuały, dźwięki oraz oczywiście majestatyczną naturę. Jakub Żmidziński we wtorek 6 lutego będzie gościem Pracowni-Muzeum J.I. Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich.

Mężczyzna w kraciastej koszuli pozuje na tle majestatycznych gór, ma zamknięte oczy. - grafika artykułu
Jakub Żmidziński, fot. archiwum prywatne

Jakub Żmidziński jest pracownikiem naukowym związanym z UAP, a także zapalonym miłośnikiem polskich Karpat współpracującym z czasopismem "Góry-Literatura-Kultura". Jak widać, jego pasje są ze sobą nierozerwalnie związane. Dla poznańskiej kultury Żmidziński zasłużył się nie tylko jako akademik, ale też m.in. jako redaktor "Czasu Kultury" oraz kurator wydarzeń organizowanych w ramach Galerii Spotkań przy Klasztorze oo. Karmelitów bosych. Dzięki niemu Klasztor stał się ważnym miejscem spotkań ze sztuką, publicystyką i nauką. W 2010 ukazała się jego książka Pieniny w literaturze polskiej. Pozycja ta stanowi zaproszenie do krajoznawczo-literackiej podróży po Pieninach, podczas której czytelnik będzie miał okazję docenić zarówno naturalne piękno tego pasma Karpat, jak i poznać wydarzenia historyczne wpływające na jego znaczenie kulturowe. Opowieść o Pieninach Żmidziński wzbogaca oczywiście przywoływanymi tekstami literackimi. "Wyraźny ślad, jaki pozostawiły pióra pisarzy, inspirowane obrazem, dźwiękiem, cielesnym wręcz doświadczaniem Pienin, choć nie zawsze najwyższych artystycznie prób, może poprowadzić w ostępy niezwykłe, poruszające nas aż do pragnienia wewnętrznej przemiany" - pisał badacz w artykule Literackie szlaki Pienin. Przewodnik.

W 2018 roku ukazała się kolejna książka Żmidzińskiego - Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka. Jest ona pokłosiem wieloletnich badań naukowca nad twórczością Stanisława Vincenza - urodzonego w 1888 roku melomana, znawcy Huculszczyzny oraz kultury antycznej i renesansowej. Najważniejszym dziełem pochodzącego z Karpat Wschodnich twórcy jest zbiór Na wysokiej połoninie. Rozpisana na wiele stuleci, głosów i form literackich opowieść o Huculszczyźnie, w której naturalizm miesza się z mitem i realizmem magicznym, pozostaje dla Żmidzińskiego jednym z najważniejszych dzieł literatury polskiej XX wieku. W 2021 roku badacz wydał jeszcze monografię zatytułowaną Kultura muzycznie nastrojona - muzyka w literaturze i obrzędzie. Przyglądał się w niej m.in. "wątkom muzycznym i szerzej muzyczności obecnej u różnych polskich autorów ostatnich dwóch stuleci", muzyce sfer w twórczości Adama Mickiewicza oraz "współczesnym literackim odniesieniom do metafizycznej sfery dźwięków" na przykładzie czterotomowej powieści Jezus z Nazarethu Romana Brandstaettera.

Ale - jak już zaznaczyliśmy - Żmidziński to nie tylko badacz, ale i poeta. Jego debiut poetycki to pochodzący z 2011 roku Domek, rok później ukazały się Węgliska i inne wzgórza, w 2016 natomiast Ślad. Najnowszy tom twórcy, Sonety - próby, ukazał się nakładem Biblioteki Telgte - Pracowni Wydawniczej Romana Bąka. Wydawca (i poeta) poprowadzi wtorkowe spotkanie z gościem Biblioteki Raczyńskich.

Jacek Adamiec

  • Spotkanie z Jakubem Żmidzińskim wokół tomiku poezji Sonety - próby
  • 6.02, g. 18
  • Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14
  • wstęp wolny

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2024