Kultura Poznań.pl

Muzyka

opublikowano:

Przede wszystkim student

- Do niedawna mieliśmy do dyspozycji jedynie budynek, który umownie nazywamy "starym". Pamiętam, jak wmurowano kamień węgielny i jak stopniowo powstawały mury nowego budynku - wspomina prof. Hanna Kostrzewska*, rektorka poznańskiej Akademii Muzycznej na kadencję 2020-2024.

. - grafika artykułu
Hanna Kostrzewska, fot. archiwum prywatne

Akademia świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Jaka była uczelnia na początku, patrząc z dzisiejszej perspektywy?

To jest pytanie, na które można by bardzo długo odpowiadać. Oczywiście wszelkie początki są trudne, akademia w momencie powstania borykała się z wieloma problemami. I tutaj widać od razu, że pewne rzeczy są wspólne. W tej chwili również mamy wiele kłopotów, które przyniósł nam los i z którymi musimy się zmierzyć. Aczkolwiek są one innego rodzaju.

Na początku akademia była niewielka. Zaczynaliśmy od kilku wydziałów i specjalności; w tej chwili mamy ich o wiele więcej i planujemy jeszcze dodatkowe, jak np. studia w języku angielskim. Uczelnia zmieniała swoją siedzibę, aż wreszcie po wojnie na stałe osiadła tutaj, przy ul. Święty Marcin 87. Do niedawna mieliśmy do dyspozycji jedynie budynek, który umownie nazywamy "starym". Pamiętam, jak wmurowano kamień węgielny i jak stopniowo powstawały mury nowego budynku. Potem została zbudowana Aula Nova. Teraz nadeszła pora, żeby zacząć myśleć o dalszym poszerzeniu lokalowych zasobów uczelni.

To, co się nie zmieniło, to z pewnością grono pedagogiczne, które było i jest znamienite. Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć o takich postaciach jak Feliks Nowowiejski czy Henryk Opieński. W tej chwili również skupiamy w uczelni wybitnych artystów, których wirtuozerię notabene chcę zaprezentować podczas koncertu inauguracyjnego.

Wartości pozostają niezmienne.

Najważniejsi są dla nas studenci. Gdyby nie oni, nie miałoby sensu prowadzenie uczelni. Jesteśmy tu dla studentów i dzięki studentom. Całe grono pedagogiczne dąży do tego, żeby młodzież czerpała z nas to, co najlepsze, i żebyśmy mogli stworzyć jak najlepsze warunki studiowania. Żeby wszystkim nam było tutaj naprawdę dobrze. Każdego pedagoga zawsze cieszy fakt, że uczeń przerasta mistrza. Jesteśmy bardzo dumni, gdy nasi absolwenci zdobywają laury na prestiżowych konkursach, kiedy prowadzą działalność artystyczną właściwie na całym świecie; świadomość ich talentu i możliwości przynosi nam olbrzymią satysfakcję.

Niestety nadal trwamy w koronawirusowej rzeczywistości. Dla środowiska akademickiego, szczególnie związanego z muzyką, pandemia była olbrzymim ciosem, ponieważ wszyscy musieliśmy nagle schować się w domu ze swoją twórczością. Jakie są plany na najbliższy rok akademicki?

W tej chwili informacje, które docierają do nas z ministerstwa, są takie, że decyzje o sposobie funkcjonowania uczelni pozostawia się rektorom. To pozwoliło mi na otwarcie uczelni. 11 września, po półrocznej przerwie, odbył się u nas pierwszy koncert. Oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, wszelkich ograniczeń typu: maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja, czy mierzenie temperatury. Myślę, że pomimo pandemii spróbujemy funkcjonować w miarę normalnie.

Planuję wdrożyć nauczanie hybrydowe. Zajęcia teoretyczne w dużej mierze będą odbywać się online, natomiast zajęcia praktyczne - z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego - będą realizowane w sposób tradycyjny. Specyfika naszego kształcenia polega na tym, że nie można nauczyć ani śpiewu, ani gry na instrumencie drogą cyfrową. Oczywiście prowadziliśmy już w ten sposób zajęcia, ale są one czasochłonne i wymagają o wiele większego nakładu pracy niż nauczanie tradycyjne, przy czym efekty na pewno nie są takie, jakie przy bezpośrednim kontakcie mistrz-uczeń.

Kończymy rok jubileuszowy koncertem wyjątkowym, koncertem inaugurującym nowy rok akademicki, który odbędzie się dokładnie w stulecie powstania akademii. To wtedy Akademia Muzyczna zapali świeczki na jubileuszowym torcie.

Stulecie akademii przypada na 16 października tego roku. Inaugurację planujemy w wersji hybrydowej, przewidziana jest transmisja uroczystości. Liczba gości na miejscu musi zostać ograniczona... I od razu za to przepraszam, ale reżim sanitarny uniemożliwia nam pełne otwarcie Auli Nova. Inauguracja będzie skupiona wokół postaci patrona akademii - Ignacego Jana Paderewskiego. Poprosiłam prof. Zbigniewa Kozuba o skomponowanie utworu na zespół kameralny, fantazji na tematy zaczerpnięte z twórczości Paderewskiego. Podczas koncertu przewidujemy również wykonanie pieśni Paderewskiego.

Natomiast wieczorem nawiążemy do programu koncertu, który został zaprezentowany dokładnie sto lat temu - podczas inauguracji 16 października 1920 roku. Będzie utrzymany w estetyce XIX-wiecznej, z zaznaczonymi wiodącymi tendencjami epoki. Będzie to koncert muzyki polskiej i dzięki temu, że na jego program składa się bardzo wiele utworów, będzie możliwość zaprezentowania dużej części naszego grona artystów.

Jakie są Pani życzenia na kolejne 100 lat Akademii Muzycznej w Poznaniu?

Przede wszystkim, żeby nie było gorzej. Żeby akademia nadal się rozwijała; potencjał artystyczny już jest znaczący i chciałabym taki utrzymać. Żebyśmy wciąż mieli utalentowanych studentów i znakomitych pedagogów, aby nasi absolwenci rozsławiali imię akademii na całym świecie przez kolejne 100 lat!

Rozmawiała Katarzyna Nowicka

*prof. Hanna Kostrzewska - rektorka poznańskiej Akademii Muzycznej na kadencję 2020--2024; doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktor habilitowany w zakresie teorii muzyki, a także profesor sztuk muzycznych; kierownik wydawnictwa Akademii Muzycznej.

  • Koncert Inauguracyjny Akademii Muzycznej
  • 16.10, g. 18
  • Aula Nova

 © Wydawnictwo Miejskie Posnania 2020