Kultura Poznań.pl

Kultura

opublikowano:

Kadry kultury. Zgłoś się!

Jak budować dobre relacje z partnerami? Jak poznać odbiorców i jak ich do siebie przekonać? Jak skutecznie komunikować działania instytucji i organizacji? Jak sprawnie funkcjonować? Jak mieć więcej przyjemności i satysfakcji z pracy? Na te i inne pytania spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów "Kadry kultury", organizowanych przez Wydział Kultury UM we współpracy z NU Foundation.

.
fot. materiały organizatorów

Warsztaty mają na celu wsparcie pracowników instytucji i organizacji w poszukiwaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk, które mogą usprawnić pracę instytucji i organizacji, a tym samym poprawić warunki pracy w sektorze kultury. Skierowane są zarówno do przedstawicieli NGO, jak i poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury.

Od września do listopada odbędzie się 9 warsztatów: 3 wprowadzające i 6 warsztatów poświęconych rozwiązywaniu problemów, z którymi najczęściej spotykają się w pracy przedstawiciele wielkopolskiego sektora kultury.

Podczas trzech warsztatów wprowadzających uczestnicy wspólnie zaplanują, jakimi tematami z zakresu kultury organizacyjnej, komunikacji i public relations, budowania publiczności, wprowadzania zmian czy zarządzania chcą się zająć. Otrzymają też narzędzia pozwalające zaplanować nowe działania oraz określić potrzeby i możliwości związane ze zmianami. Warsztaty będą prowadzone przez praktyków, znających specyfikę pracy w kulturze i potrafiących dostosować proponowane narzędzia i metody pracy do potrzeb tego sektora.

Wprowadzające warsztaty odbędą się 23, 25 i 27 września. Kolejne w październiku i listopadzie. Na wszystkie wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy. Szczegóły: Anna Mazur (anna_mazur@um.poznan.pl, tel. 61 8 78 54 73), Agata Wittchen-Barełkowska (agata@nufoundation.pl, tel. 506 130 615), Mikołaj Maciejewski (mikolaj@nufoundation.pl, tel. 517 761 035).

Warsztaty "Kadry kultury" to jeden z kluczowych podprogramów Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023.

oprac. sk