Kultura Poznań.pl

Historia

opublikowano:

Na Ratajach nudy nie było

Lata 70. i 80. XX wieku to na poznańskich Ratajach złoty okres dla dzieci i młodzieży. Osiedlowe domy kultury przez cały rok oferowały najmłodszym mieszkańcom ratajskich osiedli zabawy, zawody sportowe, turnieje, zajęcia plastyczne, taneczne i wiele innych atrakcji. W panującej wokół szarej rzeczywistości betonowego PRL-u dzieci z ratajskich osiedli na pewno się nie nudziły.

. - grafika artykułu
Festyn z okazji Dnia Dziecka na os. Piastowskim zorganizowany przez SM Osiedle Młodych wspólnie z dyrekcjami ratajskich szkół podstawowych, 1971 rok. Fot. ze zb. Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych/ www.cyryl.poznan.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Poznaniu i Wielkopolsce. W 1965 roku powierzono jej budowę i zarządzanie nowymi osiedlami, które miały powstać na prawym brzegu Warty na terenach dawnej wsi Rataje. Pierwsze bloki zbudowane na żyznych, rolniczych ziemiach dawnych ratajskich gospodarzy oddano do użytku w 1968 roku na os. Piastowskim. Równocześnie z blokami, budowanymi w technologii wielkiej płyty, powstawały szkoły, przedszkola, żłobki, boiska, place zabaw, kluby, pracownie i ośrodki kultury.

Pierwszy na Ratajach osiedlowy dom kultury otwarto w 1971 roku w jednym z bloków na os. Piastowskim, a wkrótce powstał kolejny na os. Jagiellońskim. W prasie ogłoszono konkurs na ich nazwę. Poznaniacy, z racji położenia, pierwszy nazwali Domem Kultury "Na Skarpie", a drugi - "Jagiellonka". Z czasem na kolejnych nowych osiedlach powstawały następne świetlice, kluby, pracownie modelarskie i plastyczne, ośrodki ZHP i ideowo-polityczne świetlice ZMS. W aktywizacji mieszkańców ze spółdzielnią współdziałały ratajskie szkoły, wspólnie tworząc atrakcyjną ofertę kulturalną i sportową.

Program adresowany był do wszystkich, ale najaktywniej korzystały z niego dzieci i młodzież. Im też oferowano najwięcej atrakcji. Odbywały się wieczory baśni i legend, przeglądy talentów wokalnych i instrumentalnych, turnieje i zawody sportowe, baliki noworoczne, konkursy, gry i zabawy. Działalność klubów intensyfikowała się z okazji Dnia Dziecka, który w latach 70. na ratajskich osiedlach trwał prawie tydzień.

Przed wakacjami, zarówno letnimi, jak i zimowymi, na klatkach schodowych i w gablotach ogłoszeniowych pojawiały się informacje o zajęciach dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w domach. Rozległe tereny nadwarciańskie umożliwiały organizowanie gier sportowych i zabaw plenerowych, ale ratajscy spółdzielcy nie ograniczali się tylko do najbliższej okolicy - w czasie rajdów i wycieczek zwiedzano Poznań i Wielkopolskę, wielką popularnością cieszyły się też rejsy statkiem Dziwożona po Warcie.

W czasie roku szkolnego intensywność zajęć wcale nie malała. W osiedlowych świetlicach działało wiele pracowni, które pozwalały dzieciom i młodzieży rozwijać swoje twórcze pasje. Powodzeniem cieszyły się rodzinne wycieczki i biwaki organizowane przez osiedlowe koła PTTK, na które mieszkańcy mogli wypożyczyć sprzęt turystyczny i sportowy będący własnością spółdzielni. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się spotykania ze znanymi aktorami, piosenkarzami, pisarzami i artystami plastykami, których zapraszały osiedlowe świetlice i kluby.

Praktycznie nie było tygodnia, by jakieś wydarzenie nie uatrakcyjniało życia na Ratajach i nie integrowało małych i dorosłych mieszkańców. Przeglądając kilkadziesiąt albumów i kronik prowadzonych w latach 70. i 80. przez ratajskie domy kultury, przekazanych CYRYLOWI przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych do digitalizacji i publikacji, odniosłam wrażenie, że na ratajskich osiedlach królowali najmłodsi. Zrobione wtedy zdjęcia sugerują nawet, że na Ratajach mieszkały wyłącznie dzieci!

Magdalena Grzelak-Grosz

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2020