Kultura w Poznaniu

Historia

opublikowano:

Chrzest polski

Chrzest Mieszka I, który stanowi punkt zwrotny w historii Polski, mógł się odbyć 14 kwietnia 966 r. w Poznaniu. Czy tak było na pewno?

Ostrów Tumski w Poznaniu - grafika artykułu
Ostrów Tumski w Poznaniu

W połowie X w. państwo Mieszka I (...) zbliżyło się do cywilizowanego świata, a zarazem świat ten przysunął się do ziem polskich: od południa i zachodu graniczyło z chrześcijańskimi Czechami i Niemcami. Zaczęli pisać o nim kronikarze, podkreślając jego wielkość i militarną siłę.

...nie przydzielono mu miejsca wśród chrześcijan

Ranga pogańskiego władcy była jednak w ówczesnym protokole dyplomatycznym niska. W legendach utrwalona została historia o chrześcijańskim księciu Ingo (koniec VIII w.), który słowiańskich wielmożów kazał posadzić podczas uczty za drzwiami i podawać im resztki, jak psom. Jeśli Mieszko, któremu zapewne imponowała bogata kultura zachodnioeuropejska, chciał coś znaczyć w ówczesnej Europie - musiał podjąć decyzję o chrzcie.

...dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony

Droga, którą wybrał, realizując swoje plany, dobrze świadczy o jego rozeznaniu w sytuacji politycznej. Sprzymierzył się z czeskim księciem Bolesławem I w latach 964-65 r., a przypieczętowaniem tej decyzji stało się jego małżeństwo z córką Bolesława, Dobrawą, i przyjęcie chrztu. Ubiegł w ten sposób niemieckich biskupów, którzy planowali objęcie Polski działalnością misyjną - a raczej w praktyce władzą polityczną cesarstwa niemieckiego.

...aż wyrzekł się błędów pogaństwa

Dobrawa przybyła do Polski w 965 r. Ślub odłożono do momentu przyjęcia przez Mieszka chrztu, który zgodnie z ówczesnym zwyczajem odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Kronikarze, opisując związek Dobrawy z Mieszkiem, skupili się głównie na roztrząsaniu, czy czeska księżniczka sprzeniewierzyła się kościelnym przykazaniom, próbując nawrócić przyszłego męża. (...) nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż (...) wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki Kościoła - uznał Gall Anonim.

Nieznane są zapisy dotyczące miejsca chrztu Mieszka. Za Poznaniem przemawiają wyniki badań archeologicznych w podziemiach katedry (nie wszyscy historycy są jednak zgodni w tej sprawie). Znalezione tam relikty kamienne interpretować można jako pozostałości baptysterium, na miejscu którego wybudowano później katedrę.

...w ślad za (...) umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu

Chrzest zmieniał zarówno sytuację wewnętrzną, jak i zewnętrzną Mieszkowego państwa. Przyjęcie wspólnej religii osła-biało wpływy kapłanów pogańskich kultów wśród podbitych przez Mieszka plemion i sprzyjało umocnieniu jego władzy.

W chrześcijańskiej Europie Mieszko wszedł w 966 r. do grona równych sobie rangą panujących i był przez nich trakto-wany odtąd jak równorzędny partner. Dla Polski chrzest stał się momentem zwrotnym w historii i wprowadził ją w orbitę wpływów kultury chrześcijańskiej.

Daina Kolbuszewska

  • Terra Incognita - Odkryj Ostrów Tumski!

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt zaprasza do udziału w całorocznej akcji, podczas której odkryjemy wielką historię Ostrowa Tumskiego. Z  nami dowiesz się więcej!

Co miesiąc:

  • artykuł w IKS-ie
  • reportaż w Radiu Emaus
  • prelekcja w Cafe Misja
  • wycieczka
  • wstęp bezpłatny