Kultura Poznań.pl

Aktualności

opublikowano:

Poznańska Nagroda Literacka przyznana!

W piątek 9 października Miasto Poznań ogłosiło nazwisko laureata Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz trzech autorów nominowanych do Nagrody - Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Jej laureatką została poznańska poetka Krystyna Miłobędzka, nominacje trafiły natomiast do Joanny Żabnickiej, Agnieszki Pajączkowskiej i Moniki Glosowitz.

. - grafika artykułu
Krystyna Miłobędzka, fot. Filip Lepkowicz/Wydawnictwo Wolno

Laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej - Nagrody im. Adama Mickiewicza 2020 została Krystyna Miłobędzka - poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka. Werdykt jury ogłosiła na konferencji prasowej w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus Rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, która przez pięć ostatnich lat zasiadała w Kapitule Nagrody. W ubiegłym roku czytelnicy otrzymali książkę Spis z natury (Wydawnictwo Wolno, 2019). Z okazji 60. rocznicy debiutu poetki w październiku 2020 roku ukaże się, także w Wydawnictwie Wolno, najobszerniejszy dotychczas autorski wybór wierszy Krystyny Miłobędzkiej zatytułowany jest / jestem.

"Krystyna Miłobędzka jest poetką wybitną, może najwybitniejszą spośród żyjących. Decyduje o tym wielki dorobek i wpływ, jaki wywiera na innych poetów i na czytelników przynajmniej od połowy lat 90. Ale to również osoba budząca wyjątkowy sentyment, mimo że w najmniejszym stopniu nie jest poetką sentymentalną. O dowody na to łatwo: od żarliwego zainteresowania akademików, piszących o niej książki i doktoraty, do zasłuchanej w jej kruchy głos publiczności wieczorów autorskich. Aura nieugiętej słabości, emanowana przez utwory Miłobędzkiej, przenikanie się intelektualnej wybredności z przedstawieniami konkretnych doświadczeń i sytuacji, komunikatywność będąca nierzadko efektem eksperymentowania, charyzma autentyczności - to zaledwie pierwsze z brzegu powody, dla których odbiór twórczości Krystyny Miłobędzkiej zdaje się tak wyjątkowy. Wyjątkowość odbioru pojawia się, jestem o tym przekonany, w odpowiedzi na wyjątkowość poezji" - uzasadniał werdykt prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący jury.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił z kolei nazwiska autorek nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Są to: Monika Glosowitz - badaczka literatury i krytyczka literacka za książkę Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2019); Agnieszka Pajączkowska - kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych, animatorka kultury za książkę Wędrowny Zakład Fotograficzny (Wydawnictwo Czarne, 2019) oraz Joanna Żabnicka - poetka za książkę Koniec lata (WBPiCAK, 2019).

W ostatnim miesiącu zmienił się skład Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Z udziału w jej pracach zrezygnowała prof. Bogumiła Kaniewska, która we wrześniu 2020 roku została Rektorką UAM. Do jury dołączył prof. Marcin Jaworski (UAM), który przez pięć ostatnich lat był sekretarzem Nagrody.

Tegoroczna uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się 20 listopada o godz. 19 w Centrum Kultury Zamek.

oprac. as