Kultura Poznań.pl

Aktualności

opublikowano:

Poznańska Kulturo, daj się zbadać!

Poznański Wydział Kultury zachęca wszystkich ludzi kultury do wypełnienia ankiety Przyszłość kultury - badania poznańskiego sektora kultury, które realizuje Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek. To próba jak najszerszego zdefiniowania potrzeb tego sektora w czasie i po pandemii.

. - grafika artykułu
fot. materiały prasowe

Pomysłodawcy ankiety podkreślają, że to co niezwykle istotne w kontekście uzyskania jak największej reprezentatywności badań i jak najszerszego oglądu problemów i ograniczeń, przed którymi stanęła poznańska kultura, to udział w badaniu jak największej części zespołów instytucji kultury - zarówno kadry kierowniczej jak i pracowników merytorycznych, organizacyjnych, technicznych czy  finansowych. - Taka aktywność znacząco poszerzy perspektywę diagnostyczną, na której bardzo nam zależy w kontekście budowania programów pomocowych podkreśla Anna Mazur z Wydziału Kultury UMP.

Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska zachęca: - Chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o Was, drogie aktorki, aktorzy, animatorzy, animatorki, edukatorzy, edukatorki i wszystkie osoby, które współtworzą poznańską kulturę. Bardzo potrzebujemy Waszego głosu i rekomendacji i bardzo na nie liczymy - podkreśla.

Co ważne, badanie jest skierowane zarówno do dużych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych, twórców, przedsiębiorców, tak zwanych "wolnych strzelców" czy wolontariuszy działających w branży kulturalnej. Chodzi o uzyskanie jak najpełniejszego obrazu stanu poznańskiej kultury w dobie epidemii koronawirusa, która szczególnie dotkliwie dotknęła pracowników tego sektora. W ten sposób Miasto Poznań chce dopasować uruchamiane już w tej chwili programy pomocowe dla artystów i twórców "na miarę ich potrzeb".

- Tym z Państwa, którzy wzięli już udział w badaniu, chcielibyśmy serdecznie podziękować za poświęcony czas oraz gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami - mówi Anna Mazur.

Wszelkie pytania lub komentarze związane z ankietą można kierować do Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek: dr Katarzyny Chajbos (k.chajbos@ckzamek.pl) oraz dr Bartłomieja Lisa (b.lis@ckzamek.pl).

as