Kultura Poznań.pl

Aktualności

opublikowano:

Nagrody i stypendia artystyczne

W tym roku już po raz trzydziesty utalentowani poznaniacy będą mogli ubiegać się o Stypendium dla Młodych Twórców Poznańskiego Środowiska Artystycznego oraz o Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania. Termin składania wniosków dotyczących ich przyznania upływa 31 marca.

. - grafika artykułu
fot. Poznan Film Commission

Stypendia przyznawane są osobom, które nie ukończyły (i nie ukończą w roku przyznawania stypendium) 31. roku życia, a Nagroda Artystyczna Miasta Poznania doświadczonym twórcom. Prawo zgłaszania kandydatów do obu tych wyróżnień przysługuje Radnym Miasta Poznania, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu i instytucjom kultury.

O tym, który z młodych twórców otrzyma w tym roku stypendium dowiemy się jeszcze w pierwszej połowie roku. Wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz stypendiów odbędzie się 29 czerwca podczas Sesji Rady Miasta Poznania, w dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów - świętych Piotra i Pawła.

oprac. as