Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Nagrody Artystyczne i Stypendia Miasta Poznania przyznane!

Kapituła Nagrody Artystycznej i Stypendiów Miasta Poznania wyróżniła stypendiami dziesięciu młodych twórców. Wręczenie dyplomów odbyło się w czwartek 6 czerwca podczas uroczystości na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.

Wizerunki dziesięciu lauratów i laureatek umieszczone w okrągłych ramkach, otoczone jaskrawozielonymi zygzakami, na białym tle. - grafika artykułu
fot. materialy prasowe

Kapituła pod przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego wyłoniła 10. laureatów i laureatek Nagrody Artystycznej i Stypendiów Miasta Poznania:

  • Violetta Borecka (w dziedzinie muzyki) - za imponujące, nagradzane zarówno na krajowych, jak i zagranicznych konkursach fortepianowych oraz skrzypcowych osiągnięcia artystyczne, udowadniające ogromny talent i pracowitość 

  • Paweł Drozdowski (w dziedzinie muzyki) - za wybitne osiągnięcia wykonawcze w grze na altówce, promujące Poznań jako wiodący ośrodek polskiej altowiolistyki

  • Vladyslav Gardash (w dziedzinie fotografii) - za zaangażowanie i talent w uprawianiu fotografii dokumentalnej oraz łączenie własnego rozwoju artystycznego ze wspieraniem twórczości innych fotografów

  • Liana Hrytsa (w dziedzinie muzyki popularnej) - za aktywny udział w licznych projektach artystycznych i wkład w młodą kulturę miejską w rolach wokalistki, kompozytorki, autorki oraz przewodniczki po Poznaniu 

  • Tomasz Karwański (w dziedzinie muzyki) - za charyzmatyczne chórmistrzostwo, wyjątkowe zaangażowanie w krzewienie amatorskiego ruchu muzycznego oraz doceniany dorobek artystyczny

  • Aleksandra Kortas (w dziedzinie sztuk wizualnych) - za twórczość w dziedzinie plakatu i za popularyzację plakatu jako medium, w szczególny sposób prowokującego ludzi do myślenia

  • Ilya Mejumayeu (w dziedzinie sztuk wizualnych) - za zaangażowanie, pasję i kreatywność w podtrzymywaniu artystycznego dialogu między artystami wizualnymi z Polski, Białorusi i Ukrainy w czasach, gdy coraz częściej brak nam słów, żeby opisać rzeczywistość

  • Andrzej Staniek (w dziedzinie sztuk wizualnych) - za nieskrępowaną twórczość filmową w zakresie scenariusza i animacji 3D oraz za uczestnictwo w działaniach Galerii Szczur

  • Dagmara Świerkowska-Kobus (w dziedzinie literatury) - za twórczy i animacyjny wkład w życie literackie, ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla propagowania slamu (poezji mówionej) na skalę ogólnopolską i europejską

  • Justyna Wróblewska (w dziedzinie muzyki) - za pełną pasji działalność artystyczną i naukową, przyczyniającą się do rozwoju muzyki dawnej w Polsce

W uroczystości wręczenia dyplomów wzięli udział udział Jędrzej Solarski - odpowiedzialny za kulturę zastępca Prezydenta Miasta Poznania, oraz przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz i przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Grzegorz Jura.

Już w lipcu planowany jest kolejny nabór stypendialny. Tym razem na działania rozwojowe i kompetencyjne poznańskich twórczyń i twórców.

oprac. as