Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania - zgłoszenia

W tym roku już po raz 32. będzie można zawalczyć o Stypendium dla młodych twórców z poznańskiego środowiska artystycznego oraz Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania. Termin zgłoszeń upływa 31 marca.

. - grafika artykułu
Maciej Rychły, laureat ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, fot. Ethno Port Festival

Jak informują przedstawiciele Wydziału Kultury z Urzędu Miasta w Poznaniu - prawo do zgłaszania kandydatur do przedmiotowej Nagrody i stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom i instytucjom kultury działającym w Poznaniu.

Stypendia dla młodych twórców przyznawane są osobom, które ukończyły/ukończą 16. rok życia i nie ukończyły/nie ukończą 31. roku życia w roku przyznania stypendium.

Wręczenie Nagrody tradycyjnie planowane jest na 29 czerwca podczas sesji Rady Miasta Poznania, w dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów.

Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły, złożone z wybitnych artystów i naukowców, a sami laureaci to osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, twórcy i naukowcy, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta Poznania. Na przestrzeni 30 lat Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymali m.in.: Stanisław Barańczak, Małgorzata Musierowicz, Izabella Gustowska, Krystyna Miłobędzka, a w roku ubiegłym - Maciej Rychły.

oprac. red.