Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego

Prezydent Miasta Poznania ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora lub dyrektorki Teatru Polskiego w Poznaniu. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 31 stycznia 2024 roku.

Kilkanaście rzędów foteli obitych czerwonym pluszem. Wokół czerwone ściany teatru wraz ze złotymi kolumnami i ozdobami, od góry świeci mocne światło. - grafika artykułu
Widownia Teatru Polskiego, fot. Poznan Film Commission

Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria:

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą;

- znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

- znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;

- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego na stanowisko dyrektora/dyrektorki Teatru Polskiego (wraz z informacjami o zakresie zadań, oczekiwaniach oraz niezbędnej dokumentacji) znajduje się w załączniku.

Konkurs zostanie rozpatrzony prawdopodobnie z dniem 31 stycznia 2024 roku.

oprac. red.

Załączniki