Kultura Poznań.pl

Aktualności

opublikowano:

Konkurs fotograficzny z przyrodą w roli głównej

Już po raz 28 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej Foto-Eko. - Zapraszamy do udziału osoby, którym udaje się zachwyt dzikim życiem przekazać za pomocą uchwyconych w fotograficznym kadrze malowniczych krajobrazów, zaprzątniętych swoimi sprawami zwierząt czy cieszących oko różnorodnością kształtów roślin - zachęcają organizatorzy.

. - grafika artykułu
Urszula Frydrych, "Kumoszki" - zdjęcie wyróżnione w Konkursie Foto-Eko 2019, fot. materiały organizatorów

Organizatorzy konkursu chcą popularyzować wiedzę przyrodniczą oraz kształtować postawy przyjazne naturze. Jego przedmiotem są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski - dziko występujące rośliny, grzyby, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca. Główny cel Foto-Eko to pokonkursowa wystawa. Na około 20 planszach zaprezentowane zostaną najlepsze prace zgłoszone na konkurs.

- Pierwszą ekspozycję wystawy "Salamandra" planujemy zorganizować w listopadzie w Palmiarni Poznańskiej. Następnie wystawa przez rok udostępniana będzie nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom, głównie szkołom z województwa wielkopolskiego - mówią organizatorzy.

W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace, przyznane zostaną też wyróżnienia. Laureaci sami dokonają wyboru rodzaju nagród rzeczowych (np. publikacji o tematyce przyrodniczej, sprzętu lub akcesoriów fotograficznych albo turystycznych) o wartości mieszczącej się w limitach: I miejsce - do 500 zł, II miejsce - do 400 zł, III miejsce - do 300 zł. W przypadku wyróżnienia wartość nagrody będzie zależna od liczby wyróżnionych prac i zostanie podana w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu.

Prace można zgłaszać do 31 sierpnia za pośrednictwem strony internetowej. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 30 września.

oprac. red