Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Joanna Żygowska wytypowana na dyrektorkę Centrum Sztuki Dziecka

Komisja konkursowa wyłoniła dziś zwycięską kandydaturę na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka, którą zarekomenduje prezydentowi. Najwyżej oceniono Joannę Żygowską, kierowniczkę Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, badaczkę literatury i teatru dla dzieci i młodzieży.

. - grafika artykułu
Joanna Żygowska, fot. Grzegorz Dembiński

Komisja konkursowa do spraw wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu obradowała w składzie:

  • Justyna Makowska - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, Przewodnicząca Komisji;
  • Marcin Kostaszuk - zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania;
  • Marta Mazurek - przedstawicielka Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania;
  • Renata Karpińska - naczelnik Wydziału ds. Książki i Animacji Kultury w Departamencie Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Anna Szybczyńska - główny specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Marta Jodko - przedstawicielka załogi Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, pracowniczka Działu filmu, mediów audiowizualnych i edukacji medialnej;
  • Ewelina Chatłas - przedstawicielka załogi Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, pracowniczka Działu sztuki i edukacji kulturowej;
  • Wiktor Skrzynecki - wiceprzewodniczący Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przedstawiciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich;
  • Dorota Kowalkowska - dyrektor artystyczna Festiwalu Korczak Dzisiaj, przedstawicielka Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Do ostatniego etapu konkursu zakwalifkowanych zostało pięciu kandydatów, spełniających wszystkie niezbędne kryteria: Karina Dzieweczyńska, Paweł Gałkowski, Bogumiła Olejnik, Patrycjusz Tomaszewski, Jarosław Wojciechowski i Joanna Żygowska. Ostateczne głosowanie wygrała kandydatura Joanny Żygowskiej, na którą swoje głosy oddało sześcioro spośród dziewięciorga członków komisji.

Joanna Żygowska to polonistka, teatrolożka, kuratorka zajmująca się sztuką dla młodych, pedagożka teatru i doktorantka na WFPiK UAM w Poznaniu. Jurorka w konkursach literackich, m.in.: Książka Roku PS IBBY (2019, 2020) oraz w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (2020, 2021). Współtwórczyni kilku spektakli dla małych dzieci i dla młodzieży. Autorka książki Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej.

Tak Joanna Żygowska pisze w swoim programie autorskim: "Domeną  działalności instytucji będą projekty mające charakter innowacyjny, poszukujący, niekiedy eksperymentalny i podejmujące ważne społeczne tematy. Cechą wyróżniającą działalność Centrum, która w najbliższych latach będzie eksponowana, jest interdyscyplinarne podejście do sztuki. Wzmacniane będą także dwa najbardziej wyraziste obszary działania Centrum, jakimi są film i teatr. Moim celem będzie także rozwijanie i promowanie dyscyplin, które posiadają mniejszą reprezentację, jak sztuki wizualne, taniec i poezja dla dzieci."

Decyzja konkursowa zostanie przekazana do prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, do którego będzie należeć podjęcie ostatecznej decyzji.

oprac. red.