Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Fyrtel Główna ogłasza nabór na rezydencje społeczno-artystyczne 2022!

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury zaprasza animatorów i animatorki kultury, edukatorów i edukatorki, artystów i artystki, kuratorów i kuratorki, aktywistów i aktywistki, a także kolektywy, grupy oraz zespoły twórcze do zgłaszania swoich pomysłów na projekty, które mogą zostać zrealizowane w ramach tegorocznych rezydencji społeczno-artystycznych w dzielnicy Główna w Poznaniu.

. - grafika artykułu
Rezydencje 2021 - Malwina Paszek i "Sonomachina", fot. Ula Jocz

Z natury rzeczy to tegoroczne hasło rezydencji społeczno-artystycznych ogłoszonych przez Społeczne Centrum Kultury Fyrtel Główna. To punkt wyjścia do refleksji nad koegzystencją człowieka ze światem. W skali makro mówi o naszej nierozerwalnej więzi z przyrodą, w skali mikro,  przedstawia Główną jako miejsce, w którym ta relacja jest definiowana od nowa. Natura rzeczy to także dziedzictwo kulturowe dzielnicy, zarówno to wynikające z uwarunkowań historycznych, jak i społecznych czy materialnych. To miejsca, obiekty, wspomnienia, które budują lokalną tożsamość.

- Najważniejszą ideą programu rezydencji jest kulturowa aktywizacja mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Główna w Poznaniu. Jest to rejon objęty miejskim programem rewitalizacji. Dzięki pomocy rezydentów i rezydentek zamierzamy stworzyć warunki do rozwijania twórczej aktywności, pomysłowości oraz zaangażowania osób zamieszkujących dzielnicę - mówi Daniel Stachuła, dyrektor Społecznego Centrum Kultury Fyrtel Główna. - Zaprojektowane działania powinny być odpowiedzią na potrzeby, problemy, zasoby i potencjały społeczności lokalnej dzielnicy, które diagnozujemy od 2019 roku. Program rezydencji jest też przestrzenią dla rozwoju sztuk społecznych opartych na aktywnym współudziale oraz zaangażowaniu odbiorców i odbiorczyń w procesy artystyczne, a także popularyzacji działań animatorów i animatorek kulturowych czy artystów i artystek społecznych.- dodaje.

Organizacja wydarzeń rezydencji będzie możliwa w siedzibie Fyrtla Główna - Społecznego Centrum Kultury przy ul. Głównej 42. Na działania Fyrtla składają się projekty: Centrum Inicjatyw Lokalnych, Społeczne Centrum Kultury oraz Biblioteka Sąsiedzka na Głównej, które uzupełniają się wzajemnie i tworzą kompleksowy program kulturalno-edukacyjny skierowany do osób zamieszkujących dzielnicę. Fyrtel Główna to także Archiwum dzielnicy działające na stronie www.fyrtelglowna.pl.

Wybrane projekty rezydencji realizowane będą w lipcu i sierpniu 2022 roku. Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury jako organizator naboru, zapewnia wynagrodzenie dla rezydentów i rezydentek oraz budżet przeznaczony na produkcję wydarzeń. Jego maksymalna pula wynosi 10 tys. zł. Aplikacje należy przesyłać do 31 maja 2022 roku, do godz. 23.59 na adres mailowy: smak@animatorzysmak.pl oraz do wiadomości daniel@animatorzysmak.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: "Rezydencje 2022". Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń, dokumenty potrzebne do aplikacji, a także Regulamin określający warunki naboru i rezydencji, można znaleźć tutaj.

oprac. as