Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

Sienkiewicz - społecznik

Otwierana we wtorek w Muzeum Literackim wystawa, prezentująca mało znaną dotąd część działalności Henryka Sienkiewicza, zainauguruje obchody Roku Sienkiewiczowskiego w Polsce.

. - grafika artykułu
fot. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Przypadające w tym roku: 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pierwszego polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla stała się pretekstem do ogłoszenia przez Sejm RP 2016 rok Rokiem Sienkiewiczowskim. Na pierwszą wystawę w ramach obchodów zaprasza poznańskie Muzeum Literackie. 

Zaprezentowane na niej zostaną oryginały dokumentów i rękopisów świadczących o szerokim zaangażowaniu Sienkiewicza w sprawy społeczne. Na szczególną uwagę zasługuje rękopis "Listu otwartego do cesarza Wilhelma II" z 1906 roku, w którym pisarz występuje w obronie ludności polskiej w zaborze pruskim. Aby wstrząsnąć opinią międzynarodową, list został opublikowany w wielu wersjach językowych w prasie europejskiej.

Pokazane zostaną również m.in. dokumenty i listy ukazujące działalność Sienkiewicza jako prezesa Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce oraz telegramy od dzieci dziękujących pisarzowi za obronę praw dzieci wrzesińskich (zbiór tych telegramów uratowała córka pisarza - Jadwiga wynosząc go  z Warszawy po Powstaniu w 1944 roku).

Otwarciu wystawy - 16 lutego o g. 17 - towarzyszyć będzie wykład Danuty Płygawko Działalność Sienkiewicza w Komitecie Vevejskim.

sk

  • Wystawa "Sienkiewicz - społecznik"
  • Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza (Stary Rynek 84)
  • wernisaż - 16.02, g. 17