Kultura w Poznaniu

Sztuka

opublikowano:

Najlepsze wystawy muzealne

Znamy laureatów Konkursu Izabella 2022 na najciekawsze wydarzenie muzealne w Wielkopolsce. Nagroda Grand Prix i statuetka Izabelli  przypadła Muzeum Narodowemu w Poznaniu, które zebrało laury w niemal wszystkich kategoriach.

Na nowoczesnych schodach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy stoją wszyscy laureaci Konkursu Izabella oraz inni muzealnicy. - grafika artykułu
fot. UMWW

Nagrody Izabella są przyznawane od 21 lat w pięciu kategoriach: Działalność Wystawiennicza, Działalność Edukacyjna, Działalność Naukowa i Wydawnicza, Działalność Promocyjna oraz Opieka nad dziedzictwem kultury. Gala i wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek (22 maja) w nowym budynku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

W kategorii Działalność Wystawiennicza Muzeum Narodowe zostało docenione za ekspozycję Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich "Plastyka" 1925-1939. W kategorii Działalność Edukacyjna otrzymało drugą nagrodę za cykl warsztatów Muzealna Akademia Dziecięca w świecie wartości. W tej kategorii lokata pierwsza przypadła Muzeum Rolnictwa w Szreniawie za portal edukacyjny Warte poznania. Z kolei w kategorii Działalność Naukowa i Wydawnicza Muzeum Narodowe otrzymało pierwszą nagrodę za wydawnictwo Gołuchowskie luoghi ritirati. Kolekcja rycin i rysunków Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej.

Muzeum zdobyło też nagrodę Grand Prix przyznaną w kategorii Opieka nad dziedzictwem kultury za wystawę konserwatorską Rama do obrazu prezentującą działania Pracowni Konserwacji Ram i Pozłotnictwa na przykładzie realizacji z ostatnich kilku lat. W tej samej kategorii nagrodę specjalną otrzymało Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu za zakrojony na wielką skalę projekt Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Etap I i II. Trzecią nagrodę w kategorii wystawienniczej otrzymało Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 za wystawę Czekając na prawdę... Piotr Majchrzak 1963-1982, zaś jedno z dwóch wyróżnień przypadło  Muzeum Archeologicznemu za wystawę Łazarski od spodu prezentującą artefakty odnalezione w czasie prac poprzedzających renowację rynku Łazarskiego.

W kategorii Działalność Promocyjna drugą nagrodę otrzymał Rezerwat Archeologiczny Genius loci, który jest oddziałem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu za całoroczny cykl działań pod hasłem Wyspa - w poszukiwaniu Ducha Palatium. Pozostałe nagrody i wyróżnienia odebrali muzealnicy z Jarocina, Piły, Kępna, Leszna, Gniezna i Żabikowa.

- Cieszy to, że wśród laureatów znalazły się nie tylko te placówki z największym potencjałem, ale również te, które działają w lokalnych społecznościach i także mają interesującą ofertę. To jest pełny obraz wielkopolskiego muzealnictwa - powiedział Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, patron honorowy konkursu.

Nagroda Izabella jest inspirowana postacią Izabeli Czartoryskiej. Laureaci otrzymują statuetki oraz dyplomy. Organizatorami konkursy jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Szymon Mazur

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2023