Kultura w Poznaniu

Aktualności

opublikowano:

"Osada Świętego Gotarda" najlepszą książką popularnonaukową!

Podczas Poznańskich Targów Książki została wręczona Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla Najlepszej Książki Popularnonaukowej. Zwyciężyła Osada Świętego Gotarda pod red. Andrzeja Billerta, która ukazała się w minionym roku nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 

. - grafika artykułu
"Osada Świętego Gotarda" pod red. Andrzeja Billerta, fot. materiały WMP

Organizatorem konkursu było Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku nagrodzona została publikacja pod red. Andrzeja Billerta "Osada Świętego Gotarda w Poznaniu. Historia i dziedzictwo".

Książka stanowi próbę wszechstronnego opisu dawnej osady Świętego Gotarda i późniejszych losów terenu, na którym lokowano lewobrzeżny Poznań. Dotyczy okresu od czasów najdawniejszych (osadnictwa wczesnośredniowiecznego), po dzień dzisiejszy: z prowadzonymi tamtędy szlakami handlowymi, losami budynków i mieszkańców, zakonów dominikanów i jezuitów, losami poznańskich Żydów, którzy mieli tu swą dzielnicę, dziejami związanego z tym terenem obrazu Bitwa pod Lepanto Tomasza Dolabelli i wieloma innymi wątkami. Całość wieńczą propozycje dotyczące rewitalizacji tego terenu.

oprac. red.