Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Szkolenie Empatia i Wielokulturowość, 28-29 sierpień 2023. Wstęp Bezpłatny.

Szkolenie dla nauczycieli "Empatia i Wielokulturowość"

2023-08-28 ( poniedziałek ) – 2023-08-29 ( wtorek )
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą mogą wziąć udział w szkoleniu "Empatia i Wielokulturowość" organizowane w ramach projektu EMPATHY: Let'sEmpower, Participate and Teach each other to HypeEmpathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY).  Szkolenia odbędą się w dniach 28-29.08 od godz. 17.00 w Centrum Kultury Zamek.

Dla kogo?
- dla nauczycieli i nauczycielek uczących w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,  
- edukatorów i edukatorek,  
- dla nauczycieli i nauczycielek akademickich,  
- dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach, instytucjach, organizacjach, grupach nieformalnych, którym zależy na budowaniu postawy otwartości oraz poruszaniu tematów związanych z wielokulturowościa, antydyskryminacją oraz migracjami.  

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?
- poznasz wiele narzędzi warsztatowych, które pomogą Ci podejmować tematy związane z migracjami, wielokulturowością oraz służące przeciwdziałaniu dyskryminacji,  
- otrzymasz pakiet scenariuszy zajęć, które możesz realizować w formie cyklu warsztatów lub z których możesz czerpać by realizować pojedyncze ćwiczenia z grupą,  
- poznasz metody prowadzenia dyskusji na trudne tematy i reagowania na akty dyskryminacji,  
- poznasz narzędzia i metody służące rozwijaniu empatii i postawy otwartości wśród dzieci i młodzieży,  
- zdobędziesz wiedzę na temat źródeł, które pomogą Ci poszerzać wiedzę w zakresie migracji, fakt-checkingu, przeciwdziałania dyskryminacji.  

Udział w warsztatach jest bezpłatny i wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza zgłoszeniowego

Szkolenie odbędzie się w języku polskim.  

W razie pytań można kontakować się mailowo na adres: edukacja@salamlab.pl  

Szkolenie dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach grantu Let'sEmpower, Participate and Teach each other to HypeEmpathy: Challenging discours eabout Islam and Muslims in Poland (EMPATHY).  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab) Fundacja Kobiety Wędrowne  

Współorganizator: Centrum Kultury Zamek

Ogłoszenie o szkoleniu.