Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Nazwa cyklu i zdjęcie organów z Fary.

Maciej Lewandowicz urodził się w 1998 roku we Wrocławiu. Student klasy organów dr. hab. Piotra Rojka Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Ryszarda Bukowskiego w klasie organów dr. hab. Piotra Rojka. Umiejętności gry na instrumentach klawiszowych doskonalił także u dr. Tomasza Głuchowskiego, mgr Marii Erdman, mgr Adrianny Gołos, mgr. Macieja Maszkiewskiego, mgr. Marka Pilcha oraz prof. Marty Czarny-Kaczmarskiej. Brał udział w kursach mistrzowskich w zakresie gry organowej prowadzonych przez prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Koisa, dr. Jarosława Tarnawskiego, dr. hab. Witolda Zabornego, dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka, dr. hab. Jarosława Wróblewskiego, dr Jadwigę Kowalską, Thierryego Escaicha, prof. dr. hab. Andrzeja Białko, prof. Elżbietę Karolak, prof. Uberto Forni, prof. Martina Schmedinga i innych.

Maciej Lewandowicz jest laureatem wielu nagród: wyróżnienia w XI Białostockim Festiwalu Młodych Organistów, I nagrody w XII Białostockim Festiwalu Młodych Organistów, I nagrody w VIII Krakowskim Konkursie Młodych Organistów, III nagrody w konkursie organowym w ramach X festiwalu "per artem ad astra", I nagrody oraz nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu Feliksa Nowowiejskiego w VIII ogólnopolskim konkursie organowym w Olsztynie (2017). Jest zdobywcą złotego lauru młodego organisty w Giżycku (2018). Otrzymał II nagrodę na konkursie organowym organizowanym w ramach Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego (2018), wyróżnienie na VI akademickim konkursie organowym "Romuald Sroczyński in memoriam" (2018), został też laureatem II miejsca podczas VII edycji (2020) tego samego konkursu. W 2020 roku ukończył z wyróżnieniem studia I stopnia, i obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia.

Koncertuje w kraju i za granicą, na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Wielokrotnie został nagradzany stypendiami - Prezydenta Wrocławia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowej Szkoły muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.

Program koncertu:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantazja i Fuga BWV 562

Johann Sebastian Bach

Canzona BWV 588

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

Toccata i Fuga a-moll

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Sonata organowa nr 5

Johann Sebastian Bach

Passacaglia i Fuga BWV 582