Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Plakat promujący wystawę.

Wystawa Poznań - Strasbourg. Imperialne i europejskie powinowactwa.

20.08 – 22.10.2022
17:00

Wystawa jest wynikiem współpracy naukowej między uczelniami Poznania i Strasbourga. Punktem wyjścia było rozpoznanie powinowactw między obydwoma miastami w XIX i XX wieku poza tym, że oba były mianowane na miasta rezydencjalne cesarzy niemieckich. Kuratorami wystawy są profesorowie: Hanna Grzeszczuk-Brendel i Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska), Małgorzata Praczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz Volker Ziegler (École Nationale Supérieure D'Architecture w Strasburgu) i Alexander Kostka (Uniwersytet w Strasbourgu).

  • 20.08, g. 17 wernisaż wystawy
  • czynna do 22.10

Wystawa towarzyszy XXIII Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-27 sierpnia.

Wstęp wolny.