Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Kobieta stojąca na sali gimnastycznej. W tle widoczna bramka oraz kosz.

Koczanowicz/Pakuła/Sajewska LEGION - instalacja wideo

29.04 – 08.05.2022
14:00 20:00

"Legion" Stanisława Wyspiańskiego jest zbiorem obrazów końca Europy. Pomiędzy ruinami starego świata autor poszukuje ludzi marginesu, którzy nigdy do tego świata nie należeli i dlatego tylko oni są w stanie przynieść mu zbawienie. Pełen historycznych alegorii i symboli dramat szuka nadziei pośród zgliszczy. Jest w tym bliski napisanemu kilkanaście lat później, u progu Wielkiej Wojny tekstowi Róży Luksemburg, kreślącemu obraz niewyobrażalnego zniszczenia wojennego, z którego pracowite ręce wzniosą nowy świat. Używając obu tych matryc myślenia, próbujemy spojrzeć na współczesne życie społeczne i za ich pomocą stworzyć konstelacje dwunastu obrazów dzisiejszych ruin, które mogą stać się przestrzenią formowania nowego legionu. Instalacja wideo składa się z materiału foundfootage oraz nagrania autorskiego.

Wernisaż: 29.04 - 18:00

Wystawa odbędzie się w dniach:

  • 29/04 - 03/05
  • 06/05 - 08/05