Kultura Poznań.pl

Kultura

opublikowano:

Trzy religie, wspólny kalendarz

Cały nakład kalendarza trzech największych religii monoteistycznych, który po raz pierwszy ukazał się w Poznaniu na początku 2018 roku, rozszedł się w ciągu dwóch dni. Dlatego tegoroczny wydany został w 5 tys. egzemplarzy. Kalendarz "W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem" (edycja II) właśnie trafił do dystrybucji.

.
Kalendarz 2019 ukazał się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy

Pomysłodawcą i koordynatorem wydawnictwa - podobnie jak rok temu - jest ojciec Marcin Wrzos - oblat, misjonarz, redaktor czasopisma "Misyjne Drogi" oraz portalu misyjne.pl, odpowiedzialny w Archidiecezji Poznańskiej za dialog z islamem. Do współpracy przy tworzeniu kalendarza ponownie zaprosił imama poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej Youssefa Chadida i podrabina żydowskiej gminy wyznaniowej w Poznaniu - Szymona Zadumińskiego. - Dialog chrześcijańsko-żydowski trwa w naszym mieście już kilkanaście lat - mówi o. Marcin Wrzos. - Od kilku lat trwa też dialog chrześcijańsko-muzułmański, a niedawno pojawił się i żydowsko-muzułmański - dodaje. - Jako muzułmanin głęboko wierzę, że takie inicjatywy są nam bardzo potrzebne - podczas konferencji prasowej prezentującej kalendarz podkreślał Omar Abdel Fattah, przedstawiciel poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej. - Służą wzajemnemu poznaniu się, są przeciwwagą dla wszelkich nieporozumień, które pojawiają się w dialogu międzyreligijnym - dodał.

Tegoroczne wydanie otwiera "Czas modlitwy" - opracowanie autorstwa Agaty Skowron-Nalborczyk z Wydziału Orientalistyki UW, w którym wyjaśnia różnice rachuby czasu w kulturze chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej. Poza standardowym kalendarium gregoriańskim w poznańskim kalendarzu znajdziemy bowiem kalendaria muzułmańskie i żydowskie, oparte na innych rachubach czasowych, bo datowanych od powstania świata (żydzi), czy od pielgrzymki proroka Muhammeda z Mekki do Medyny (muzułmanie).

Na kolejnych stronach kalendarz odnotowuje najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni ich modlitwy (niedziela, szabat, dzień zgromadzenia), nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów czy starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych ważnych dni, jak np. Dzień Babci czy Dzień Dziadka. Na poszczególnych kartach znajdują się zdjęcia związane z Poznaniem, a także wyjaśnienia dotyczące modlitwy, jej rodzajów i znaczenia dla chrześcijaństwa, islamu i judaizmu.

Kalendarz jest dostępny za darmo w siedzibie Urzędu Miasta, w synagodze, meczecie oraz parafii i klasztorze oblatów. Dzięki działaniom Wydziału Oświaty UM trafi też do poznańskich szkół - do klas, w których są uczniowie różnych wyznań. Jest również dostępny na stronie www.misyjne.pl.

Sylwia Klimek

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2018