Kultura Poznań.pl

Teatr

opublikowano:

Opera komiczna w dwóch aktach

Twórczość Gaetano Donizettiego trudno ocenić całościowo. Jego spuścizna jest niezwykle nierówna, a utwory wybitne sąsiadują z miernymi, a nawet kiczowatymi. Taka różnorodność jakości świadczy przede wszystkim o ciągłych poszukiwaniach kompozytora. I chociaż przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu na osiągnięcie w pełni dojrzałego stylu, ma on w swoim dorobku kompozycje nowatorskie, które na zawsze odmieniły historię opery. Jednym z nich jest Napój miłosny.

.
Agnieszka Adamczak, fot. materiały Teatru Wielkiego

Napój miłosny to opera komiczna w dwóch aktach do libretta Felice Romaniego (na podstawie libretta Eugène'a Scribe'a). Dzieło to zakończy sezon 2017/2018 w Teatrze Wielkim. Dość konwencjonalna, prosta historia miłosna typowa dla XIX-wiecznych oper stała się dla twórców poznańskiej odsłony opery inspiracją, by opowiedzieć historię uniwersalną o wierze, miłości, transcendencji i duszy. Realizatorzy odeszli nieco od pierwowzoru historii. Jak czytamy w zapowiedzi premiery, Napój miłosny to historia sławnej solistki operowej, która uległa wypadkowi samochodowemu. Jej mózg tworzy wspomnienia ostatniej przed wypadkiem kostiumowej próby generalnej opery Gaetano Donizettiego Napój miłosny, w którym kreuje partię Adiny. Próba odbywała się oczywiście w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Reżyserem spektaklu jest ukraiński artysta Andriy Zholdak, którego wcześniejsze realizacje cenione były przede wszystkim za nowatorstwo spojrzenia i umiejętne transponowanie uniwersalnych historii na grunt współczesności. Dla tego artysty Napój miłosny nie jest jedynie lekką operą komiczną, a rozprawą o obcowaniu z tajemnicą i osiąganiu transcendencji. Reżyser nie pozbawia jednak dzieła jego pierwotnych cech, a więc niezrównanego humoru i błyskotliwej lekkości. Wraz z Andriy Zholdakiem nad dziełem pracuje m.in. Katarzyna Tomala (kierownictwo muzyczne), młoda dyrygentka, stypendystka prestiżowego programu Dartington International Summer School, od 2015 roku współpracująca z Teatrem Wielkim (m.in. przy Annie Kareninie). Za scenografię oraz kostium odpowiadać będzie Daniel Zholdak, a zespół chóralny przygotuje Mariusz Otto.

W Napoju miłosnym usłyszymy grono wybitnych solistów. Główna rola przypadła w udziale Agnieszce Adamczak na zmianę z Marią Antkowiak. Opera Donizettiego mocno opiera się na głosach męskich. Usłyszymy więc m.in. uwielbianych przez poznańską (i nie tylko) publiczność: Randalla Billsa, Stanisława Kuflyuka oraz Jaromira Trafankowskiego.

Aleksandra Bliźniuk

  • Gaetano Donizetti Napój miłosny, reż. Andriy Zholdak
  • premiera: 17.06, g. 18
  • Teatr Wielki
  • bilety: 30-65 zł

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2018