Kultura Poznań.pl

Opinie

opublikowano:

Uroda muzyki kameralnej

Muzyka Antona Arenskiego, rosyjskiego kompozytora drugiej połowy XIX wieku, jest poza Rosją bardzo rzadko obecnie wykonywana. Wspomina się o nim najczęściej jako pedagogu Sergiusza Rachmaninowa i Aleksandra Skriabina.

.
Trio im. Wiłkomirskich fot. K. Kacperek

O tym, że twórczość Arenskiego warto przypomnieć, zaświadcza płyta z dwoma triami fortepianowymi: d-moll op. 32 i f-moll op. 73. To niezwykle melodyjne, nasycone liryzmem i odwołujące się do wokalnej kantyleny dzieła, które - wtłoczone w klasyczny czteroczęściowy schemat formy kameralnej - ukazują rozmaite odcienie romantycznej uczuciowości. Istotną cechą obu kompozycji jest zrównoważenie wszystkich trzech warstw instrumentalnych, które w szlachetnym współzawodnictwie ukazują swoją emocjonalną i architektoniczną strukturę. Wyraźne są także nawiązania do stylistyki i ekspresji muzycznej Piotra Czajkowskiego, którego Arenski był wielkim admiratorem. Wykonawcą kompozycji Arenskiego jest Trio im. Wiłkomirskich w składzie: Celina Kotz - skrzypce, Maciej Kułakowski - wiolonczela i Łukasz Trepczyński - fortepian. Skrzypaczka studiuje w poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie Bartosza Bryły oraz na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie Stefana Kamilarowa. Wiolonczelista kształci się na Universität der Künste u Wolfgana Emanuela Schmidta oraz w gdańskiej Akademii Muzycznej u Marcina Zdunika. Pianista ukończył katowicką Akademię Muzyczną w klasie fortepianu Andrzeja Jasińskiego i w klasie kameralistyki Reginy Strokosz-Michalak.

Młodzi instrumentaliści Tria im. Wiłkomirskich zachwycili mnie bardzo dojrzałym podejściem do wspólnego muzykowania, biorąc pod uwagę ich niewielkie - jak dotąd - doświadczenie w zakresie kameralistyki. W odczytaniu muzyki Arenskiego, utrzymanej w klimacie "konwencjonalnej retoryki romantycznej", zaakcentowana została przez nich w szerokim zakresie przede wszystkim kontrastowość wyrazowa zawarta w triach. Burzliwe i pełne patosu tematy utrzymane w szlachetnych nasyceniach dynamicznych (w częściach pierwszych obu kompozycji), żartobliwe, niekiedy groteskowe motywy w scherzach (część II Tria d-moll i część III Tria f-moll), przepięknie "wyśpiewane" części wolne (Elegia i Romance), wreszcie rozpędzone, radosne, pełne wigoru finały - złożyły się na interpretację zasługującą na najwyższe uznanie. Płytę warto polecić więc zarówno z uwagi na urodę muzyki kameralnej Antona Arenskiego, jak i ze względu na świetnych, wielce utalentowanych wykonawców.

Jest to debiutancka płyta zespołu, który powstał w 2015 roku z okazji inauguracji Roku Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu. Nazwa formacji nawiązuje do Tria Wiłkomirskich, od roku 1913 występującego najpierw na terenie Rosji, a następnie w Polsce. W Triu, funkcjonującym ponad 60 lat, grało utalentowane rodzeństwo Wiłkomirskich: Michał (skrzypce), zastąpiony później przez Wandę, Kazimierz (wiolonczela) i Maria (fortepian). Wydany przez DUX krążek to piękny hołd młodych wykonawców, złożony wybitnym muzykom, którzy odegrali znaczącą rolę w dziejach polskiej kultury muzycznej. Trio usłyszymy podczas koncertu 14 lipca o g. 20 na Dziedzińcu Szkoły Baletowej.

Teresa Dorożała-Brodniewicz

  • Płyta "Anton Rensky Piano Trios" - trio im. Wiłkomirskich
  • koncert promujący płytę: 14.07, g. 20, Dziedziniec Szkoły Baletowej